Do vedenia štátu Vatikán bola prvýkrát vymenovaná žena. Je ňou saleziánka

(Taliansko/Rím, 25. apríla 2019) – Pápež František vymenoval sestru Alessandru Smerilli FMA, profesorku politickej ekonómie na fakulte Auxilium v Ríme, za štátnu radkyňu mestského štátu Vatikán. Jej mandát, ktorý sa vykonáva kolektívne spolu s ostatnými radcami, zhromaždenými v Pápežskej komisii pre Vatikánsky mestský štát, je päť rokov.

Sestra Alessandra, ktorá má, okrem vyučovania na fakulte, pedagogické pozície aj v iných univerzitných inštitúciách, je členkou Vedeckého a organizačného výboru sociálnych týždňov katolíkov, ktoré usporadúva Talianska biskupská konferencia. Patrí tiež medzi expertov Národnej rady pre tretí sektor, čo je orgán zriadený pri Ministerstve práce a sociálnych vecí Talianskej republiky.

Štátny radca poskytuje pomoc pri vypracovaní vatikánskych zákonov a pri ďalších záležitostiach osobitného významu. Pápežská komisia pre Vatikánsky mestský štát, zložená z generálneho radcu a piatich štátnych radcov, je orgánom, ktorý vykonáva zákonodarnú moc vo Vatikáne. Je to dikastérium, ktoré de facto vykonáva správu Vatikánskeho mestského štátu, dohliada na väčšinu verejných funkcií a reprezentuje štát namiesto pápeža.

Funkciu štátneho radcu vo Vatikáne doteraz nevykonávala žiadna žena. Inštitút Dcér Márie Pomocnice víta toto nové vymenovanie a ďakuje pápežovi Františkovi za dôveru, ktorú dáva Dcéram Márie Pomocnice, výberom jednej z nich. Saleziánky adresujú sestre Alessandre Smerilli želanie „úspešnej práce“ zo strany celého Inštitútu.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.