Dokument o donovi Boscovi: Svätec zrodený pre mladých

(Bratislava, 5. apríl 2013) – Salezián Jozef Luscoň vytvoril pri príležitosti príchodu relikvií dona Bosca 26 minútový dokument s názvom – Svätec zrodený pre mladých. Sám don Bosco nás vovádza do príbehu svojho života a jeho najbliží nám o ňom podávajú veľmi zaujímavé informácie.

Mama Margita nám rozpovie o svätcovom detstve a o jeho veľkom sne z deviatich rokov.

Jeho duchovný radca don Cafaso si spomenie na don Boscove začiatky v práci s mládežou a priblíži nám tiež dramatickú situáciu, ktorá sa odohrala medzi don Boscom, chlapcom Bartolomejom a istým ostrým chlapíkom – kostolníkom.

Svätý Dominik Savio nám priblíži každodenný život v oratóriu na Valdoccu v Turíne, o čo tam vlastne išlo a tiež nám predstaví oratóriánsky fotoalbum.

Mladík Michal Rua sa rozreční a bude referovať, ako sa don Bosco dostal do dlhov, koľko chleba zjedli chlapci v oratóriu i ako došlo k stavbe baziliky. Prinesie nám aj info o vzniku saleziánov, ba prezradí nám dokonca istú pikošku na don Bosca a zakončí to príhodami o psovi Sivkovi.

Slova sa ujala aj zakladateľka saleziánok, Mária Dominika Mazarellová, ktorá porozprávala ako menší incident v Mornese dal podnet k vzniku jednej z najslávnejšej ženskej rehole, a ako sa genialita don Bosca prejavila pri založení saleziánskych spolupracovníkov a saleziánskej rodiny.

Nuž a v závere sa dozvieme, v čom spočívalo tajomstvo don Boscovho úspechu i o tom, ako pokračuje jeho príbeh dnes. Tieto dôležité osoby nám priblížia všetky rozhodujúce okamihy zo života tohto otca a učiteľa mládeže. V diele sú použité autentické zábery z miest, kde žil a pôsobil don Bosco.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.