Domka cestovala do Berlína

(Berlín, 25. marca 2013) – Slovné spojenie „Valné zhromaždenie“ sa v posledných týždňoch skloňovalo vo všetkých domkárskych strediskách. Pre Peťa, ktorý sa na ústredí venuje zahraničným projektom, to však nabralo aj širší rozmer, a vycestoval na Valné zhromaždenie DBYN, na ktorom nás aj tento rok zastupoval.

Domka je dlhoročným členom celoeurópskej organizácie Don Bosco Youth Net (DBYN). Jej aktivita siaha do 13 štátov a hlavnou úlohou je vytváranie medzinárodných aktivít a spolupráca členských organizácii pod hlavičkou dona Bosca.

Tento rok padla príprava Valného zhromaždenia nemeckej členskej organizácii a tak účastníkov stretnutia privítal v čase od 14. do 17. marca Berlín v plnej svojej kráse. Za účasti všetkých členských krajín, prezidentky organizácie Lieve van Aerschot, sekretára Reina Meusa, predsedníctva a ďalších hostí, sa plne nabitý dvojdenný program niesol v znamení rozhovorov, diskusií, hlasovaní,… K témam, ktoré bolo za potrebné prebrať, patril nový systém členských poplatkov, spirituálna stránka DBYN, ochrana práv dieťaťa, ako aj rozpočet organizácie.

Časť programu bola vyhradená pre organizácie, ktoré tento rok chystajú medzinárodné aktivity. Viacero projektov bolo pre Domku zaujímavých a aj vďaka tomu sa animátori z našich stredísk môžu už čoskoro tešiť na bohatú ponuku letných akcií v zahraničí, o ktorých vás budeme včas informovať.

Ako býva dobrým zvykom, oficiálna časť valného zhromaždenia bola ukončená spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval Stefan Stöhr.                 

Informoval: Peťo Belej

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.