Domka má nového predsedu, Jána Holubčíka strieda Stanislav Hurbanič

Na Valnom zhromaždení 26. – 28. apríla v Žiline sa stretli delegáti a zástupcovia stredísk z celého Slovenska, aby spolu s predsedníctvom rozhodli o uzneseniach určujúcich budúce fungovanie organizácie. Tohtoročné Valné zhromaždenie bolo špeciálne, pretože sa po siedmich rokoch volil nový predseda. Salezián don Ján Holubčík odovzdal mandát donovi Stanislavovi Hurbaničovi.

„Ďakujeme Stano, že si prijal toto pozvanie viesť a sprevádzať mladých tak, ako to kedysi robieval don Bosco. Vyprosujeme ti veľa milostí, aby si svoju úlohu zvládal zodpovedne a s láskou. Nech ťa Pán ochraňuje, požehnáva a sprevádza!“ zaželali mu mladí zo stredísk.

Vo svojom mandáte pokračuje naďalej aj predseda kontrolnej komisie Pavol Makara a členka predsedníctva Daniela Sitárová. Za nového člena predsedníctva bol zvolený Adam Šarišský.

Víkend sa niesol aj v znamení ďakovania a rozlúčky s bývalým predsedom Domky. Donovi Holubčíkovi pripravili mladí špeciálny večerný program. Aby bol pripravený opustiť predsednícku stoličku, čelil nočnej more, vareniu, alternatívnemu životu či otázkam „na telo“, ba dokonca sa stretol aj so svojím obľúbeným spevákom.

„Za to, že si nás všetkých získal svojím láskavým vedením podľa vzoru sv. Jána Bosca, si zaslúži veľké poďakovanie. Účastníci Valného združenia mu preto pripravili duchovnú kyticu, do ktorej prispel každý modlitbou alebo obetou venovanou Jánovi. Ak chceš aj ty poďakovať za jeho službu mladým, môžeš tak urobiť spoločne s nami – pripoj za neho kedykoľvek v modlitbe svoju vďaku či prosbu,“ povzbudzujú Domkári.

Zdroj: domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.