Domka má za sebou najvýznamnejšie stretnutie roka

(Tajov, 21. apríla 2016) – Druhý aprílový víkend sa uskutočnilo tradičné Valné zhromaždenie Domky. Sedem desiatok zástupcov stredísk, členov predsedníctva a kontrolnej komisie združenia i jeho zamestnancov spoločne diskutovalo o budúcnosti a smerovaní organizácie. Zároveň spoločne hodnotili uplynulý rok a lúčili sa s tými, ktorým funkčné obdobie skončilo.

V rámci hodnotenia uplynulého roku priblížila predsedníčka Lýdia Ondrejkovová, hneď v úvode stretnutia, činnosť združenia vo viacerých oblastiach. Domka, ako každoročne, organizovala v roku 2015 pre svojich 7823 členov, v 32 strediskách, akcie v podobe 400 stretiek, 140 krúžkov a 120 táborov. Okrem nich aj 7 celoslovenských a vyše päťdesiat verejne prístupných podujatí. Súčasťou činnosti v uplynulom roku boli aj dobrovoľnícke projekty. „V rámci vzdelávania sa uskutočnili kurzy Škola pre animátorov, Cesty zrenia, Školenie nových vedúcich stredísk, Kurz 7 návykov a Stretnutie strediskových rád, a do našich zahraničných projektov sa zapojilo 20 účastníkov seminárov a táborov. Zároveň sa v uplynulom roku uskutočnilo mapovanie v oblasti vzdelávania, ktoré prispelo k príprave základného kurzu pre animátorov,“ dodala Ondrejkovová.

Hlavnou témou tohtoročného valného zhromaždenia bolo smerovanie Domky. ; „Sme spoločenstvo, ktoré je veľké a plné šikovných jedincov a dokážeme osloviť priamo a rýchlo veľké množstvo ľudí. Zároveň fungujeme takmer 25 rokov a máme svojich odchovancov. Toto spoločenstvo má svoje zázemie, sieť ľudí, komunikačné kanály, pravidelné stretnutia i centrálu. Nespája nás výlučne štruktúra, ale aj saleziánske poslanie. Naše smerovanie by som prirovnal k africkému prísloviu „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým“ a myslím, že je jasné, o čo ide nám,“ uviedol riaditeľ ústredia Jaroslav Timko.

Oficiálnym zástupcom Saleziánov don Bosca na stretnutí bol Ján Holubčík SDB, riaditeľ celoslovenského festivalu Lumen, ktorý každoročne navštívi viac ako 8000 návštevníkov. „Domka je tvorcom mnohých projektov, nielen nosičom financií a my saleziáni vidíme jej potrebu nielen vo finančnej oblasti, ale aj v oblasti vzdelávania a administratívy, ktoré sú rovnako potrebné,“ zhodnotil Holubčík. Na krátky čas navštívil valné zhromaždenie dokonca aj nový saleziánsky delegát pre pastoráciu mládeže na Slovensku Pavol Boka SDB, ktorý sa stal na základe hlasovania zároveň členom predsedníctva Domky.

Víkendové stretnutie bolo tiež priestorom pre stretnutie a výmenu skúseností. Prítomní nominanti za jednotlivé strediská dostali možnosť diskutovať o kľúčových témach. Pracovný program dopĺňal duchovný, v podobe modlitieb, adorácie a sv. omší, ale našiel sa čas i na neformálne posedenie s gitarou a pri spoločenských hrách.

Fotogalériu nájdete na našom Facebooku.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.