Domka pozýva záujemcov zo stredísk a saleziánskej rodiny na školenie 7 návykov

(Bratislava, 29. novembra 2017) – Domka – Združenie saleziánskej mládeže ponúka aj tento rok možnosť prihlásiť sa na kurz 7 NÁVYKOV, školenia prispôsobeného realite saleziánskeho prostredia.

Školenie je priestorom intenzívnej práce na sebe, svojich vzťahoch a zamyslenia sa nad obsahom i spôsobom realizácie svojho poslania. Je určené pre každého, kto si chce zlepšiť svoje pracovné aj mimopracovné výsledky, vzťahy s druhými a spôsob, ako prežíva svoj život. Školenie vychádza z knihy Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“ a tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia (leadership) na osobnej, medziľudskej, tímovej aj manažérskej úrovni.

Viac o obsahoch školenia sa dočítate na www.franklincovey.cz v časti Rozvojové programy a semináře.

Termín a miesto

Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Chata Borovica 013/03 Varín (www.chataborovica.sk). 1. kurz: 9.2. – 11.2. 2018 (piatok-nedeľa)2. kurz: 2.3. – 3.3. 2018 (piatok-sobota)3. kurz: 13.4. – 15.4. 2018 (piatok-nedeľa) Stretnutia začínajú v piatok o 18:30 večerou a končia v nedeľu o 18:00. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí v sobotu večer cca o 19:00.

Účastnícky poplatok za celé školenie (3 kurzy) pre členov Domky je vo výške 80€.

Pre účastníkov, ktorí v roku 2017 nie sú členmi Domky je účastnícky poplatok vo výške 90€ (overiť členstvo v Domke na rok 2017 je možné u správcu systému Vivant v pre teba najbližšom stredisku Domky).

Prihlásiť sa za člena Domky je možné u predsedu strediska pod ktoré by si chcel patriť, prípadne na sekretariáte Domky. V prípade možnosti a záujmu podporiť vzdelávanie v Domke môžeš uhradiť aj vyššiu sumu (reálne náklady na školenie sú vyššie).

V cene školenia je zahrnuté ubytovanie, strava 3x denne, manuály pre účastníka, náklady spojené s organizáciou a programom školenia.

Údaje k platbe prevodom:č. účtu: IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757variabilný symbol: 201801správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Požiadavky na uchádzača• vek minimálne 21 rokov• líderské predpoklady• skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí• motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť novým veciam

Prihlásiť sa je možné poslaním životopisu a motivačného listu e-mailom na adresu 7navykov@domka.sk do 15.12.2017.

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:• dôvodoch záujmu o účasť na školení• skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)• oblastiach záujmu uchádzača• možnom prínose školenia pre uchádzača

Deadline na úhradu účastníckeho poplatku: 31.12.2017

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.