Domka – Združenie saleziánskej mládeže oslavuje 22. výročie svojho vzniku

(Bratislava, 30. októbra 2013) – Viac ako 8 000 detí a mladých z celého Slovenska dnes spájajú narodeniny. Domkári, ako sa nazývajú členovia organizácie Domka – Združenie saleziánskej mládeže, oslavujú predposledný októbrový deň roku 2013 už 22. výročie svojho vzniku.

Pravidelné stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, športové aktivity, celoslovenské turnaje, divadelné festivaly, letné tábory, zahraničné ponuky, vzdelávacie kurzy pre animátorov na celoslovenskej úrovni, duchovný rast a mnoho ďalších ponúk si deti a mladí už 22 rokov vyberajú ako štýl svojho života. Domkári tak každodenne investujú svoj čas a prikladajú svoju ruku k napĺňaniu diela sv. Jána Bosca. Za uplynulý rok sa tak spoločnými silami podarilo uskutočniť vyše 930 jednodňových a 260 viacdňových podujatí, 121 táborov pre viac ako 9 900 účastníkov, celoslovenské vzdelávacie kurzy pre 314 animátorov a mladých. Viac ako 2 000 mladých športovcov malo možnosť stretnúť sa na 18-tich celoslovenských podujatiach v rámci rôznych športových aktivít. Domka kladie dôraz predovšetkým na systematickú a pravidelnú činnosť a dôkazom je viac ako 720 kolektívov, ktoré tvoria skupiny rovesníkov stretávajúcich sa zväčša jedenkrát týždenne.

„Domku vnímam ako veľmi aktívnu pri napomáhaní saleziánskeho poslania na Slovensku. Stretávam šikovných a schopných ľudí zanietených pre mladých. Prajem Domke, aby takáto vždy zostala – mladá a zanietená pre prácu s mládežou,“ hovorí provinciál saleziánov dona Bosca don Karol Maník.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí, ponúka im podporu, dôveru a zodpovednosť, vytvára mladým priestor na angažovanosť a pomáha pri ich osobnostnom a profesionálnom raste. Podporuje ich vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov a vo svojej činnosti úzko spolupracuje so saleziánmi dona Bosca.

Informovala: Martina Homoláková Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.