Domka získala miesto v predsedníctve RmS

(Bratislava, 16. januára 2013) – Peter Kertys, člen predsedníctva Domky, bol pred niekoľkými týždňami na Valnom zhromaždení zvolený do predsedníctva Rady mládeže Slovenska (ďalej len RmS), ktorej je Domka členom. Peťa sme si u nás na Domke odchytili "na slovíčko".

Blahoželáme, Peťo. Aké pocity ťa "zmohli" po vymenovaní tvojho členstva v predsedníctve RmS?Najskôr asi pocit radosti, že som tam :-D… No vzápätí ma pochytila taká skoro bázeň, čo teraz s tým a ako tým naozaj pomôžem mládeži na Slovensku.Z čoho bude pozostávať tvoja náplň práce v predsedníctve RmS?Zatiaľ z pravidelných mesačných stretnutí, predpokladám, že budeme riešiť jednotlivé smerovania celoslovenských projektov RmS, komunikáciu s MŠ SR ohľadom financovania, prípadne nejaké konkrétnejšie úlohy, ktoré sa vyjasnia na našom prvom stretnutí v januári.Momentálne študuješ v piatom ročníku na FMFI UK. Práca v 3. sektore je dosť vzdialená tvojmu študijnému odboru. Prečo si sa teda pre ňu rozhodol?Oboje vnímam ako súčasť môjho životného povolania ako saleziána spolupracovníka. Tým je jednak byť odborníkom vo svete, napríklad ako finančný analytik a zároveň budovať lepšiu spoločnosť v službe mladým. Svoje rozhodnutie kandidovať bolo podporené aj vedením Domky, ktorá aj takto chce byť prítomná pri práci s nielen "saleziánskou" mládežou. Členstvom v predsedníctve RmS by som zároveň chcel svoje skúsenosti, ktoré som získal v Domke posunúť ďalej, ako aj skúsiť ponúknuť niektoré naše osvedčené postupy pri práci s mladými.Domka je členskou organizáciou RmS. Ty si členom predsedníctva RmS, ako aj predsedníctva Domky. Dajú sa tieto členstvá skĺbiť a priniesť pre Domku nejaké výhody?Myslím si, že to bude výhodné nie len pre Domku, ale aj pre RmS. Práve to, že budem zainteresovaný vo vnútornom dianí oboch organizácií, môže prenášať jednotlivé myšlienky a pohľady rýchlejšie. Dúfam, že takto sa prinesie do oboch organizácií väčšia možnosť robiť veci spoločne.

Peťovi ďakujeme za to, že si našiel čas na rozhovor a prajeme mu veľa úspechov a stály dostatok motivácie a úprimného nadšenia pri svojej práci.

Rada mládeže Slovenska (RmS) vznikla v roku 1990, združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 33 a všetky spolu združujú viac ako 40-tisíc detí a mladých ľudí. Od začiatku svojho pôsobenia funguje ako občianske združenie na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.

2013_1_16_rms1.jpg

Informovali: Martina Homoláková, Peter Kertys

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.