Domka zverejnila výročnú správu za rok 2012

(Bratislava, 19. septembra 2013) – Domka – Združenie saleziánskej mládeže, ktorá v úzkom kruhu spolupracuje na celoslovenskej úrovni so Saleziánmi dona Bosca, predovšetkým prostredníctvom pastorácie mládeže, zverejnila svoju výročnú správu za rok 2012.

"Čo nás všetkých spája je, že nám nechýba chuť a ochota. A spolu s optimizmom, radosťou a vnímavosťou, ktorej sa stále učíme od dona Bosca, sme mali možnosť spoločne spraviť kus dobra a priniesť dobro mnohým mladým, ktorých stretávame," spomína vo svojom príhovore predsedníčka združenia. Viac o minuloročnom fungovaní Domky sa dozviete TU.

Informovala: Martina Homoláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.