Domkári sa vzdelávali v oblasti sprevádzania

(Žilina, 12. apríla 2018) – Tohtoročné valné zhromaždenie prilákalo počas prvého aprílového víkendu zástupcov všetkých 29 stredísk Domky. Prežili spolu víkend v Žilinskom saleziánskom dome a navštívili aj miestne stredisko. Nechýbali voľby do predsedníctva a dokonca do kontrolnej komisie.

Vítanou novinkou sa tentoraz stal popoludňajší programový blok s hosťami, ktorí priblížili tému sprevádzania. Pozvanie prijal salezián Michal Vojtáš, ktorý pôsobí na Saleziánskej univerzite v Ríme. Priblížil domkárom saleziánske sprevádzanie a jeho konkrétne súčasti ako prijatie, výzva, zdôverenie sa, prostredie, kríza, rozhodnutie či kráčanie. Tieto potom aplikoval do príkladov z praxe, a dokonca aj života dona Bosca.

Druhým hosťom bol Ján Mihálik z oddelenia saleziánskej pastorácie na Slovensku, ktorý zároveň už po druhý raz moderoval samotné valné zhromaždenie. Počas prednášky sa zameral na individuálne sprevádzanie v saleziánskej praxi, terminológiu a najmä vysvetlenie pojmov mentoring, psychoterapia, tútorstvo, koučing, duchovné sprevádzanie a tréning.

Povinným bodom programu boli voľby do predsedníctva a kontrolnej komisie. Svoje pôsobenie v predsedníctve tento rok ukončili spolupracovník Peter Kertys zo strediska Bratislava Daliborko a Michal Jackovič z Prešova. Nahradili ich Barbora Kubalová z Liskovej a Matej Uher zo strediska Bratislava Mamateyka. Kontrolnú komisiu opustila po 10 rokoch Janka Blahusová z Rožňavy a novým prírastkom sa zas stala Veronika Skupinová z Popradu. „Všetkým odchádzajúcim Domka srdečne ďakuje za nepretržité a obetavé dobrovoľníctvo vo funkciách. Nových členov orgánov vítame a prajeme im veľa síl, budú ich potrebovať,“ uviedol predseda Ján Holubčík SDB.

Sobotný popoludňajší program zakončili workshopy, v rámci ktorých prezentovali aktívni dobrovoľníci a animátori zo stredísk úspešné projekty. Účastníci sa tak dozvedeli viac o Orientačných dňoch v Banskej Bystrici a na Mamateyke, o projektoch IMOS a Prijateľstvo, ale aj o uplatnení kresťanského koučingu v duchovnom sprevádzaní z pohľadu Evy Rušínovej FMA.  

Najbližšie sa zástupcovia stredísk stretnú na májovom školení účtovníkov a jesennom Stretnutí strediskových rád. Viaceré strediská však už plánujú aj účasť na júnovom Festivale Lumen.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.