Don Alberto Lorenzelli je už biskupom, vysvätil ho v Ríme pápež František

2019 06 26 ans lorenzelli1(Vatikán 26. júna 2019) – Niekdajší provinciál saleziánov v Čile a naposledy direktor saleziánskej komunity vo Vatikáne don Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi bol v sobotu 22. júna vysvätený za biskupa. Túto službu prijal priamo z rúk Svätého Otca Františka.

Slávnosť vysviacky sa konala priamo v Bazilike svätého Petra, prítomných bolo asi 250 saleziánov a široká saleziánska rodiny i príbuzní nového biskupa.

V krátkej homílii pápež stručne vysvetlil poslanie biskupa: „Biskup je sluha, pastier, otec, brat, nikdy nádenník… Má väčšiu zodpovednosť za službu, než za moc, podľa príkazu Majstra ´Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší´“. Poukázal tiež na to, že najbližšími biskupa sú kňazi a diakoni. „Buď blízko kňazom: čo najbližšie! Aby keď ťa potrebujú, hneď ťa mohli stretnúť, bez byrokracie, priamo. Buď blízko chudobným, bezbranným a tým, čo potrebujú prijatie a pomoc“.

Spolusvätiteľmi podľa priania svätenca boli salezián kardinál Tarcisio Bertone, niekdajší formátor a profesor dona Lorenzelliho, a Mons. Celestino Aós, apoštolský administrátor arcidiecézy Santiago del Chile, v ktorej bude nový biskup pomocným biskupom.

V rozhovore pre čilské médiá don Alberto povedal, že chce prinášať radosť „pre čilský ľud, ktorý ma prijal s láskou a nádejou. Čile je milovaná zem, má silný duchovný cit, hlbokú nábožnosť. Treba nám budovať spoločenstvo a dôveru. Do svojho biskupského motta som vložil slová ´prinášať radosť´.“

Mons. Alberto Lorenzelli pochádza z Isidro Casanova, v provincii Buenos Aires v Argentíne. Narodil sa 2. septembra 1953 talianskym emigrantom. Do Talianska sa vrátil v roku 1972, kde si vykonal saleziánsky noviciát v Pinerole a 24. januára 1973 zložil prvé rehoľné sľuby. Za kňaza bol vysvätený v Janove v roku 1981. Do roku 2002 pôsobil v Janove, päť rokov bol aj duchovným v tamojšej väznici pre mladistvých. V roku 2002 bol menovaný za provinciála vtedajšej saleziánskej ligúrsko-toskánskej provincie. V roku 2008 sa stal provinciálom Centrálnej provincie so sídlom v Ríme. Od januára 2012 bol v úlohe provinciála v Čile a v Santiago del Chile bol veľkým kancelárom Katolíckej univerzity Silva Henríqueza. Po šiestich rokoch sa vrátil do Talianska a stal sa direktorom saleziánskej komunity vo Vatikáne.

Svätý Otec František ho 22. mája vymenoval za pomocného biskupa pre arcidiecézu Santiago del Chile.

2019 06 26 ans lorenzelli2

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.