Don Andrej Dermek sa narodil pred 100 rokmi

2014 11 27 Dermek 5(Bratislava, 27. novembra 2014) – Saleziánska rodina si pripomína 100. výročie narodenia saleziána kňaza Andreja Dermeka, niekdajšieho provinciála saleziánov na Slovensku. Narodil sa v obci Unín, v roku 1933 sa stal saleziánom, v roku 1942 bol vysvätený za kňaza v Šaštíne. Za totality bol odsúdený na 14 rokov väzenia, podmienečne ho prepustili v roku 1960 na amnestiu. V roku 1968 sa stretol v Ríme s dnes už blahoslaveným pápežom Pavlom VI. Neskôr sa viackrát mal možnosť zhovárať aj s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Počas rokov 1968 – 1981 bol tajným provinciálom saleziánov na Slovensku. Po roku 1990 prednášal Nový zákon na RKCMBF UK v Bratislave. Zomrel 22. novembra 2003, pochovaný je v Šaštíne.

Andrej Dermek je jednou z najvýznamnejších osobností Saleziánskej spoločnosti na Slovensku. Medzi tými, ktorí ho mali možnosť stretnúť vo svojom živote, bol známy svojou dobrotou, hlbokou ľudskosťou, veľkou hĺbkou a citlivosťou. Bol mužom, rehoľníkom, kňazom s obdivuhodnou inteligenciou a múdrosťou a popritom zostával pokorným. Niektorí ho nazývali slovenským Chestertonom. Nechýbal mu humor, no predovšetkým to bol človek veľkého milujúceho srdca. Mal svoje celoživotné heslo Nalomenú trstinu nedolomíš. Tento veľký a popritom skromný salezián sa stal počas mnohých desaťročí totality, ale i rokov slobodného života v demokracii, skutočným znamením Božej lásky.

2014 11 27 Dermek 1

2014 11 27 Dermek 4

Z myšlienok dona Dermeka

Pán Boh mi dával pocítiť stratu dôvery, aby mi preukázal moju nedokonalosť. Nemala by nás bolieť poznámka, ak nie je ďaleko od pravdy.

Pán Boh si nás trpezlivo obsekáva nie preto, aby vinič skrátil, ale aby priniesol viac ovocia.

Pomalý, trpezlivý vzrast má korene hlboko v nebi.

Ak oslovíme s láskou, tak je pravdepodobné, že sa pravda dotkla až samého dna.

Niektoré texty dona Andreja Dermeka nájdete tu – knihy.saleziani.sk

Svedectvá tých, ktorí ho poznali

Ponúkame vám niekoľko svedectiev ľudí, ktorí časť svojho života prežili v blízkosti tohto slovenského dona Bosca.

„Mal skoro všetky saleziánske čnosti. Som rád, že sme ich mohli vidieť v praxi, ale keby sme to chceli všetko napísať, bude to ako opísanie bohatého stola s lahôdkami. Nikto sa z toho nenaje. To sa jednoducho musí vidieť. Bol veľkým darom pre nás, vo všetkých oblastiach. Veľa trpel po celý život. O svojich čnostiach nehovoril, ani o svojom utrpení. Nikdy sa nechválil, nikdy sa nesťažoval, vždy pozeral na iných.“Jozef Šebo, salezián

„Mal v sebe čosi, čo priťahovalo k nemu každého. Cez prestávky, či to bolo v Šaštíne, alebo vo Sv. Kríži, každý chcel byť v jeho blízkosti… Rád používal paradoxy.“+ Miroslav Kysela, salezián

„Duchovného otca Dermeka som spoznal ako vychovávateľa – študijného asistenta. Bol som žiakom Rímskokatolíckeho biskupského slovenského gymnázia v Trnave a býval som v Saleziánskom ústave v čase od septembra 1939 do 14. decembra 1944. I keď v ústave pôsobil veľmi krátko, k nám “konviktorom“ mal otcovský milý vzťah. Bol reprezentantom tradičného saleziánskeho ducha, bol pokorný, rozvážny, prejavoval úprimnú radosť zo života a toto z neho vyžarovalo všade naokolo. Išlo mu o to, aby z nás vychoval usilovných žiakov, kresťanov katolíkov.“Ladislav Laluch, bývalý žiak z Levíc

„Pre nepohodlných protivníkov, hlavne kňazov, mal komunistický režim v oblasti jáchymovských uránových baní likvidačný tábor „L“ s povestnou vežou smrti. Toto pracovisko malo ničiť prevažne katolíckych kňazov. Pri biednej strave boli tu po celú pracovnú dobu uprostred rádioaktívneho prachu z drvenej uránovej rudy. Boli vystavení bezprostrednému silnému rádioaktívnemu žiareniu. Čo nezmohla dlhodobá vyšetrujúca väzba, mala dokončiť uránová ruda, ktorá sa tu triedila pre vývoz do ZSSR.“Jozef Holan, jáchymovský väzeň číslo A027972

„Don Andrej Dermek bol na výsluchy predvádzaný v noci. Ak aj niekedy chodil na výsluch cez deň, v noci bol potom sústavne budený. V samotke musel stáť nepohnute, až do odpadnutia. František Buzek ho videl po výsluchu v Malých Levároch zakrvaveného, v kritickom fyzickom aj psychickom stave.“Michal Radošinský, synovec Božieho služobníka dona Titusa Zemana

„S donom Andrejom Dermekom som bol vo väzení na jednej izbe v Mírove na Morave niekoľko mesiacov v roku 1954. Dával nám večer tzv. punktá – body k meditácii druhého dňa. V týchto punktách sme mali možnosť nahliadnuť do jeho duše. Ako profesor exegézy konkrétne a triezvo, bez nejakých prílišných špekulácií, sprístupňoval nám zmysel Božieho slova. Robil nám týmto veľmi cennú službu. Nám, ktorí sme boli zbavení všetkej náboženskej literatúry, sprístupňoval hĺbku Božích právd a tak obohacoval náš duchovný život. Povzbudzoval a upevňoval nás vo viere slovom i osobným príkladom. Jeho príhovory, to neboli len prednášky, to bola živá viera. Takéto spomienky mám na dona Andreja Dermeka.“Justín Beňuška, kňaz, väzeň

„Bola to osobnosť, kňaz preniknutý Božím slovom a saleziánskou duchovnosťou. Srdcia ľudí si získaval hlbokou múdrosťou, pokojom, sympatiou. Bolo v ňom čosi hlboko milé a príťažlivé. Bol nám oporou, otcom, patriarchom, kapitánom a útočiskom. Vedel vždy povzbudiť. Viedol nás v tie nie jednoduché časy pokojne, akoby sám nikdy nemal ťažkosti, s určitou ľahkosťou, prehľadom, optimizmom, jednoducho s vierou.“Daniel Pravda, salezián – misionár

„Napriek tomu, že sám bol pod stálym dohľadom ŠtB, neprejavoval strach, nikdy nehovoril o tom, ako ho týrali vo väzení.“Jozef Kosmál, salezián

„V akej čnosti vynikal? Čím si získaval srdcia ľudí? Vnútorným pokojom, rovnováhou, láskavosťou, obetavosťou a radosťou.“Ernest Macák, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku „Ako chlapec som prichádzal k saleziánom na Miletičovu. Našiel som si tu svojho duchovného otca dona Dermeka, ktorý bol a zostane pre mňa až do smrti mojím druhým donom Boscom. Bol som jeho miništrant, malý speváčik v jeho detskom zbore, divadelný mladý herec. On objavil vo mne všetky tieto talenty, ktoré ma potom priviedli i k môjmu životnému povolaniu. Po absolvovaní konzervatória, odbor herectvo a spev, stal som sa od roku 1957 sólistom spevohry Novej scény až do odchodu do dôchodku v roku 1991. Svoje základy pre toto moje povolanie vštepil mi do srdca práve don Dermek, i s krédom a odkazom dona Bosca: „Slúžte Pánovi vo veselosti!“ On ako vzorný kňaz, odborník na hudbu, spev a divadlo, vedel si svojou charizmou získať nás, mladých oratoriánov. Za tie štyri roky (1940-1944), čo sme bývali v Bratislave, získal som pevné základy vo viere, ktoré mám doteraz a celý život som na nich staval. Mám rodinu, manželku a tri deti. Don Dermek bol pre mňa vždy duchovným otcom a poradcom v dospelosti. Vždy ma vedel povzbudiť a dodať sily pre moje povolanie v terajšom rozbitom svete.“Anton Baláž, operný spevák

2014 11 27 Dermek 3

2014 11 27 Dermek 2

Maroš Husár SDB, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.