Don Arribat je ctihodný, pápež uznal jeho hrdinské cnosti

(ANS, Vatikán 14. júla 2014) – Svätý Otec František poveril 8. júla Kongregáciu pre kauzy svätých vydať dekrét o hrdinských cnostiach Božieho Služobníka dona Augusta Giuseppeho Arribata, saleziána kňaza. Don Arribat tak dostal titul ctihodný.

Tento francúzsky salezián vynikal najmä otcovskou dobrotou voči všetkým. V živote dona Arribata (Trédou, 1879 – La Navarre, 1963) sa uskutočnili slová evanjelia: „Neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“ (Mt 20, 28). Pretože bol ochotný robiť všetky upratovacie práce, spolunovici ho volali „gavalier metly“. Bol známy tiež tým, že pri chorých zostával počas celej noci. Počas vojny ponúkal spolubratom, ktorí sa zastavili v dome, svoju izbu i posteľ a sám spal alebo v kresle alebo strávil noc v kaplnke. Pripisujú sa mu aj zázračné uzdravenia.

Aj v úlohe direktora komunity, po viacero rokov vo viacerých domoch, sa don Arribat ukázal ako vzorný salezián: vždy prítomný medzi mladými, na dvore i v kaplnke, v škole na katechizme, i v ošetrovni. Vždy pozorný voči všetkým, či v jedálni alebo spálni, v spovednici alebo v záhrade. Mal neobyčajnú úctu a veľký jemnocit voči každej osobe, najmä voči malým a chudobným. Bdel nad domom, považovali ho za „bleskozvod“, akoby bol novým svätým Jozefom. S vždy usmiatou tvárou nikdy nikoho neodohnal. A ak jeho chudá postava a asketizmus pripomínali svätého Jána z Arsu, jeho dobrota a úsmev dosvedčovali, že je hodným nosiť meno po svätom Františkovi Saleskom – salezián.

V roku 1996, 7. januára, Yad Vashem priznal donovi Arribatovi titul „spravodlivý medzi národmi“.

ANS, rhsdb, foto: yadvashem.org a ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.