Don Artime: Cunami nádeje

(Rím, 26. júla 2022) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo júl/august 2022).

Drahí priatelia dona Bosca, ako ste už určite zažili, jednou z najkrajších súčastí priateľstva je môcť sa podeliť o pocity, radosti i úzkosti. Preto sa chcem s vami podeliť o skúsenosť, ktorú som nedávno prežil medzi svojimi bratmi a sestrami saleziánmi v Thajsku.

Išiel som do tejto fascinujúcej časti sveta, aby som animoval a povzbudil saleziánske komunity a diela, ktoré tam už dlho prekvitajú. Medzi cieľmi mojej návštevy bol jeden špecifický: spoznať malé, ale krásne saleziánske dielo nachádzajúce sa na mieste hlbokej bolesti (a dnes života) – práve na tomto mieste sa písala jedna z najsmutnejších kapitol moderných dejín. Tento kút sveta dňa 26. decembra 2004 postihla najťažšia prírodná katastrofa modernej doby – cunami.

Ostalo po nej dvestotridsaťtisíc obetí, tisíce nezvestných, pláže, životy, celé dediny úplne zničené a odviate preč, do prázdnoty. Vlny boli také vysoké, aké ešte nikto nikdy nevidel, niektoré až štrnásť metrov. Celé hotelové komplexy boli odplavené preč spolu s tisíckami turistov, ktorí tam prišli z celého sveta stráviť vianočné sviatky.

Práve tu, v oblasti Khao Lak, jednej z najviac postihnutých, v malej rybárskej dedinke (ale aj v turistickom mestečku, „raji“ najmä pre cudzincov) sa počet mŕtvych a nezvestných vyšplhal takmer na osemtisíc. Obrovská tragédia.

Pri tejto príležitosti môj predchodca v službe Kongregácii don Chávez požiadal provinciála tejto provincie saleziánov, aby bezodkladne konal a v novom saleziánskom dome prijímal mnohé siroty, ktoré sa stali obeťami cunami.

Dovtedy v tejto oblasti Thajska saleziáni neboli. Ale v duchu a dynamike, ktoré nám don Bosco zanechal ako dedičstvo, sa všetko zrealizovalo a vo veľmi krátkom čase tu našlo domov viac ako 117 chlapcov a dievčat. Našli veľkú rodinu, ktorá ich prijala, dala im istotu a – hoci aj v bolestiach – možnosť pozerať sa na život s nádejou.

Prešli roky a títo chlapci a dievčatá vyrástli, mali možnosť dostať vzdelanie a dnes sú z nich ženy a muži s vlastnými rodinami a majú šťastný život. Je to požehnanie aj uprostred tragédie.

Zázrak nového života

Dnes, po osemnástich rokoch, už v Khao Laku nie sú siroty pre cunami. Môžeme si však položiť otázku: čo sa stalo s týmto saleziánskym dielom?

Na vlastné oči som videl toto: Keď sme tam dorazili, čakalo nás 42 detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí prežívali krásnu skúsenosť priateľstva a rodiny. Sú organizovaní v piatich útulných domoch so šesťuholníkovým pôdorysom, v ktorých majú k dispozícii kuchyňu, práčovňu, toalety a sprchy, študovňu, jedáleň a malú spálňu.

Je to rajské miesto ako celá táto oblasť. Vegetácia je bujná a prekypuje. Musím uznať, že aj horúčavy sú vysoké a trošku nepríjemné. Zhora dedinu „stráži“ zelený kopec. O kúsok ďalej sa nachádzajú dlhé piesočnaté úseky lemované zalesnenými kopcami, zatiaľ čo morská voda, veľmi čistá a teplá, je obľúbeným miestom na prechádzky po pobreží obmývanom Indickým oceánom. Vedľa saleziánskeho domu stojí štátna škola, ktorú navštevujú naše deti.

Kto sú títo chlapci a dievčatá? Už nemajú nič do činenia s cunami mora, ale s cunami života, chudoby a rozbitých rodín. Spravidla sú bez rodičov. Niektorých zabezpečil nejaký vzdialený strýko alebo ešte vzdialenejší (teda takmer neznámy) príbuzný.

Saleziánsky dom je vhodnou príležitosťou, ktorá premieňa životy a robí skutočné zázraky. Áno, zopakujem toto slovo: skutočné zázraky. Nech vás to nevyplaší. Môžem vás ubezpečiť, že ma dojalo, keď som sa dozvedel, že dievčatá v tomto dome, ktorý je teraz ich domovom, majú možnosť s radosťou sa pripravovať na život, cítiť, že je o ne postarané a že sú chránené, že sa môžu vzdelávať, študovať… v niektorých prípadoch aj na tej najvyššej úrovni.

A viete, prečo hovorím, že je to zázrak? Bez tejto možnosti by totiž tieto 13-ročné dievčatá v predpubertálnom veku mohli byť prinútené upadnúť do siete prostitúcie či zneužívania mladistvých alebo vo veku 14 rokov mať z prinútenia oveľa staršieho manžela.

Pomyslel som si: „Toto by stačilo na preukázanie hodnoty nádherného ideálu charizmy dona Bosca, ktorý sa aj dnes, po 165 rokoch, stáva skutočnosťou.“

Pridal by som ešte jednu úžasnú vec. Niekto by si mohol myslieť, že tam máme saleziánsku komunitu, ale nie je to tak. Diela v Thajsku a aktivity, ktoré treba uskutočňovať, sú také početné, také rozmanité a rozsiahle, že nie sme schopní obsiahnuť všetko ako saleziánske komunity, ale ako saleziánske diela so saleziánskymi vychovávateľmi každého druhu.

Najmä v „Dome nádeje dona Bosca“ sú za toto výchovné dielo zodpovedné dve zasvätené laičky, ktoré pracujú ako matky 24 hodín denne. Jeden pár saleziánov spolupracovníkov sa stará o hospodárenie, o nákupy a všetko, čo poslúži. Istá pani, skutočná mama Margita, je výnimočnou kuchárkou. Saleziánska provincia sa stará o to, aby im nechýbalo nič, čo potrebujú. Je to dielo ako mnohé iné a je oň postarané s rovnakou láskou.

Ešte dve posledné veci: Saleziánska kreativita zaručuje, že títo malí chlapci, dievčatá i dospievajúci vytvárajú vysokokvalitné ručné výrobky, ktoré potom predávajú a zisk sa odloží bokom. Predstavuje malý kapitál, ktorý si zoberú so sebou, keď odídu zo saleziánskeho domu. Saleziánska provincia pripravuje aj trhovisko, kde vystavia a budú predávať všetko, čo vyrobia, aby prilákali najmä početných turistov.

Moje srdce sa naplnilo radosťou, keď som sa dozvedel, že 12 % týchto chlapcov a dievčat dona Bosca išlo na univerzitu. Pätnásť percent pokračovalo v technických štúdiách na našich odborných školách a viac ako 50 % si po ukončení štátnej školy našlo prácu, s ktorou mohli začať svoj život nezávisle od iných.

Zažil som nielen krásny sen, ale realitu, ktorá mi bola veľmi blízka. Toto je ďalšia z dobrých vecí a správ, ktoré existujú, rozvíjajú sa, nerobia hluk, ale robia svet krajším.

To je dôvod, prečo dnes bolesť cunami uvoľňuje miesto kráse nádeje.

Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.