Don Artime: Na pleciach dvoch obrov

(Rím, 13. januára 2022) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo január 2022).

Saleziánska spiritualita je silná a obstojí v skúške časom, pretože je pevne spojená s dvoma jedinečnými postavami v prozreteľných dejinách Cirkvi: so svätým Františkom Saleským a so svätým Jánom Boscom.

Želám vám šťastný nový rok, milí čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano! Šťastný a požehnaný rok 2022! Koncom tohto roka oslávime 400. výročie úmrtia veľkého svätca, génia, jedinečného vo svojej dobe – Františka Saleského, ktorého meno nosíme my saleziáni dona Bosca.

Jedného dňa don Bosco povedal skupine chlapcov, ktorí s ním vyrástli: „Budeme sa volať saleziáni.“ A tak sa začalo toto fascinujúce „dobrodružstvo v Duchu“, z ktorého vznikol veľký strom. Dnes je ním saleziánska rodina dona Bosca. Ona má svoje korene v spiritualite Františka Saleského a čerpá z nej silu. Táto spiritualita je chápaná a praktizovaná s citlivosťou iného obra – dona Bosca.

Preto hovorím o dvoch obroch, ktorí „držia“ saleziánsku charizmu. Obidvaja sú pre Cirkev veľkým darom. Don Bosco ako nik iný dokázal pretaviť duchovnú silu Františka Saleského do každodennej výchovy a evanjelizácie svojich chlapcov a vďaka svojej rodine ju udržiaval živú v dnešnej Cirkvi i v dnešnom svete.

Dve sväté matky

František Saleský a Ján Bosco majú veľa spoločného už od kolísky. František Saleský sa narodil pod savojským nebom, ktoré zdobí údolia pretkané potokmi, prameniacimi z najvyšších vrcholov Álp. Ako nemyslieť na to, že aj Ján Bosco bol Savojčan. Nenarodil sa na zámku, ale mal rovnaký dar ako František – nežnú matku plnú viery.

Françoise de Boisy bola veľmi mladá, keď čakala svoje prvé dieťa. V Annecy pred svätým plátnom, ktoré jej hovorilo o umučení požehnaného Božieho Syna, s dojatím zložila sľub: to dieťa bude navždy patriť Ježišovi. Po mnohých rokoch aj mama Margita povedala svojmu Jankovi: „Keď si prišiel na svet, zasvätila som ťa Panne Márii.“ Pred tým istým plátnom si neskôr v Turíne pokľakol aj don Bosco.

Kresťanské matky rodia svätých. Na zámku – ako v prípade Františka – alebo v ošarpanom vidieckom dome – ako v prípade Janka. Hovorí sa, že prvá celá veta, ktorú František dokázal povedať, bola táto: „Dobrý Pán a mama ma veľmi milujú.“ Aj Janko Bosco by sa pod ňu určite podpísal.

Dobrý Boh bdel nad Františkom aj nad Jánom a obidvom daroval veľké srdce. František študoval v Paríži a v Padove na najslávnejších univerzitách sveta. Janko študoval pri svetle sviečky v kúte krčmy. Ale Ducha nezastavia malé ľudské veci. Tí dvaja sa mali stretnúť. Voda savojských potokov sa dostala do Turína podobne ako duch, v ktorom dozrel František Saleský a potom sa rozšíril do celého sveta.

Po štyristo rokoch je ponuka kresťanského života, metóda duchovného sprevádzania a humanistická vízia vzťahu človeka k Bohu, ktorá pochádza od svätého Františka Saleského, stále živá a aktuálna. A don Bosco ich dokázal stvárniť ako nikto iný.

Počas tohto roka sa budú konať rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých sa budeme môcť priblížiť k postave svätého Františka Saleského a spolu s ním aj k donovi Boscovi.

Dvanásť mesiacov milosti

Ako želanie do nového roka vás pozývam, aby ste vychutnali hlboko ľudskú a duchovnú sviežosť, ktorá prúdi ako veľká rieka v saleziánskej spiritualite a ktorá sa dostáva od Františka Saleského k donovi Boscovi. Táto rieka nesie v sebe veľkú silu. Nachádzame ju v „saleziánskych“ myšlienkach, ktoré vychádzajú zo srdca samotného svätého Františka a ktoré si don Bosco osvojil vo svojom živote s mladíkmi. Vybral som ich dvanásť, aby ste si ich zaradili do svojho diára, na každý mesiac v roku jednu:

• Boh vo svojej milosti nikdy nekoná bez nášho súhlasu. Pôsobí mocne, ale nie preto, aby nútil alebo zaväzoval, ale aby pritiahol srdce; nie preto, aby donucoval, ale aby miloval našu slobodu.

• Boh – ako rád hovorieval František Saleský – nás k sebe priťahuje svojou láskavou iniciatívou, niekedy vo forme povolania alebo oslovenia, inokedy v podobe hlasu priateľa, inšpirácie či pozvania alebo formou „prevencie“, pretože vždy nás predchádza. Boh sa nevnucuje; klope na naše dvere a čaká, kým mu otvoríme.

• Boh je prítomný a sprítomňuje sa každému človeku v tých chvíľach jeho života, ktoré si vyberá len sám Boh, a takým spôsobom, ktorý pozná iba Boh.

• František Saleský aj don Bosco robia z každodenného života prejav Božej lásky, ktorá je prijímaná aj opätovaná. Naši svätci chceli vzťah s Bohom priblížiť k životu a život k vzťahu s Bohom. Ako hovorí pápež František: „Rád vidím svätosť v trpezlivom Božom ľude: v rodičoch, ktorí vychovávajú svoje deti s toľkou láskou, v tých mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby prinášali domov chlieb, v chorých, v starých rehoľných sestrách, ktoré sa neprestávajú usmievať. V tomto vytrvalom napredovaní deň čo deň vidím svätosť bojujúcej Cirkvi. Toto je často svätosť ,od vedľajších dveríʻ tých, ktorí žijú blízko nás a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo inak povedané, ,stredná trieda svätostiʻ.“

• Boh nás nemiluje preto, že sme dobrí, ale preto, že on je dobrý. Plnenie Božej vôle sa nedosahuje s pocitmi „nehodnosti“, ale s nádejou na Božie milosrdenstvo a dobrotu. Toto je saleziánsky optimizmus.

• František Saleský odpovedá na Božiu lásku láskou. „Budem ťa milovať, Pane, aspoň v tomto živote, ak mi nie je dané milovať ťa vo večnom živote. Budem ťa milovať aspoň tu, Bože, a vždy budem dúfať v tvoje milosrdenstvo.“

• Presvedčenie, že láska k Bohu nie je založená na tom, že sa cítime dobre, ale na plnení vôle Boha Otca, je osou spirituality Františka Saleského a musí byť vodidlom pre celú rodinu dona Bosca.

• Vydať sa na cestu od Božej útechy k Bohu útechy, od nadšenia k pravej láske. Všetko robte z lásky, nič zo strachu, pretože k láske nás poháňa Božie milosrdenstvo a nie naše zásluhy.

• Presne tak, ako to chcel don Bosco: aby nás láska ku Kristovi viedla k láske k mladým, čo je charakteristickou saleziánskou črtou nášho života a trvalou výzvou pre rodinu dona Bosca dnes a vždy. Láska je mierou našej modlitby, pretože naša láska k Bohu sa prejavuje v našej láske k blížnemu.

• Toto je „modlitba života“ – uskutočňovať všetky naše činnosti v láske a pre lásku k Bohu tak, aby sa celý náš život stal ustavičnou modlitbou.

• Je dobré nájsť si chvíle na utiahnutie sa do svojho srdca, ďaleko od zhonu a aktivizmu a viesť rozhovor s Bohom od srdca k srdcu.

• V Márii vidíme, čo je Boh pripravený urobiť so svojou láskou, keď nájde ochotné srdce, akým bolo srdce mladej ženy z Nazareta. Keď sa vyprázdni, prijíma plnosť Boha. Tým, že zostáva k dispozícii Bohu, on v nej koná veľké veci.

Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.