Don Artime: Nechajme sa prekvapiť Božím úsmevom

(Rím, 20. decembra 2021) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo december 2021).

Priatelia čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano, posielam vám svoj srdečný pozdrav – s posolstvom uvedeným v názve týchto riadkov, ktorého autorom nie som ja. To pápež František si na minuloročné Vianoce pri vinšovaní rodinám zamestnancov Mesta Vatikán zvolil za svoje posolstvo úsmev, ktorý je taký dôležitý v tejto dobe, pretože často chýba a chýba aj ľudské a úctivé prijatie.

Neraz sa zamýšľam nad touto prekvapivou skutočnosťou: ako ľudstvo si uvedomujeme, že láskavosť, úctivé správanie, prejavy nežnosti, pozornosti, bratstva a solidarity, láska prežívaná v rôznych oblastiach nášho života hlboko napĺňajú naše srdcia. A predsa spoločensky – v rámci skupín ľudí, regiónov či národov – je pre nás ťažké uskutočniť to, vytvárať spoločenstvo medzi národmi, zjednocovať sily, ktoré pomáhajú, aby sme sa stali ľudskejšími.

Nedeje sa to však len v záležitostiach „veľkej politiky“ alebo „makroekonomiky“ s často protichodnými záujmami, ale neraz aj medzi rodinami, medzi bratmi a sestrami, medzi príbuznými… Všetci vieme, že je to tak.

Nuž, hoci si uvedomujeme túto realitu, Vianoce, narodenie nášho Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, nám pripomínajú, že nám bola daná spása, dostali sme ju ako dar a musíme pokračovať v budovaní sveta, v ktorom je Boh stále viac prítomný a obklopuje nás svojou láskou. Zaiste, niekedy je to pre nás ťažké, pretože ak existuje niečo, čo máme, je to úplná sloboda robiť a ničiť, budovať a búrať, pridávať a odoberať a práve takto si vytvárame cestu k lepšiemu ľudstvu. Niekedy sa však zdá, že zároveň robíme veľa krokov späť.

K týmto Vianociam, v ktorých sa učíme žiť s hrozivou prítomnosťou covidu, vám želám, aby ste sa nevzdali toho, že sa vy aj ja necháme prekvapiť Božím úsmevom, ktorý sa pretavuje do mnohých jednoduchých vecí.Úžasným ľudským príkladom je náš postoj k dieťaťu: keď rozkvitne jeho úsmev, sme z tohto znaku krásy a nevinnosti očarení a cítime silné dojatie.

Ježiš, hovorí pápež František, „je Božím úsmevom“, pretože prišiel, aby nám odovzdal Otcovu lásku. Jeho posolstvo prijali Mária a Jozef, ktorí v jeho úsmeve spoznali milosrdenstvo Boha voči nim a voči všetkým, ktorí očakávali Mesiáša.

My na tieto Vianoce môžeme pred Božím Synom, ktorý sa narodil ako človek, cítiť, že v ňom sa Boh na nás usmieva a usmieva sa na všetkých chudobných zeme, na všetkých, ktorí očakávajú spásu, túžia po bratskejšom svete, svete, v ktorom sú vojny a násilie prekonané, kde každý muž a každá žena môžu žiť vo svojej dôstojnosti ako Boží synovia a dcéry.

Koberček na Valdoccu

Mám v srdci jeden pekný obraz, ktorý ma pred niekoľkými týždňami zasiahol priam do srdca. Bol som na Valdoccu o tretej hodine popoludní. Prechádzal som cez nádvorie a moju pozornosť upútal nenápadný tieň. Prizrel som sa bližšie a zbadal som nejakého mladíka, ako sa modlí v malom stĺporadí pod izbami dona Bosca. Bol to moslim: rozprestrel si na dlažbe svoj koberčeka s tvárou obrátenou k Mekke si kľakal a vstával – podľa obradu svojho náboženstva.

Nekomunikoval so „svojím Bohom“, ale s jediným Bohom – spôsobom, akým to vyjadruje jeho viera. Bol vo svojej modlitbe veľmi sústredený a nestaral sa, kto ide okolo. Určite si nevšimol, že ja – bez toho, aby som ho vyrušoval – sa naňho s veľkým rešpektom pozerám.

Náhodou som tesne predtým vyšiel z Pinardiho kaplnky, kde je celý deň vystavená Najsvätejšia sviatosť, Pán Ježiš prítomný v Eucharistii. Potešilo ma, že Valdocco a to isté stĺporadie, kde bol don Bosco mnohokrát so svojimi chlapcami a spolu sa modlievali, bolo miestom, ktoré objímalo a poskytlo prístrešie pre modlitbu tohto mladého moslima. Boží úsmev je totiž úsmevom pre všetkých jeho synov a dcéry v tomto našom svete. Všetci sme ovocím jeho lásky a jeho stvorenia.

A presne tak ako toto stĺporadie na Valdoccu, aj saleziánske domy po celom svete každý deň prijímajú desaťtisíce chlapcov, dievčat a mladých ľudí všetkých náboženstiev, pretože tam, v saleziánskom dome, sa pripravujú na život, rastú v ľudskosti aj vo viere, zaiste prežívanej a prejavovanej podľa náboženstva svojej rodiny, kmeňa alebo etnika, ale vždy ako synovia a dcéry jediného Boha.

Preto vám, drahí priatelia, dávam ako dar svoje vianočné želanie so všetkou ľudskosťou a vierou, akej som schopný. A naďalej vás všetkých pozývam, aby ste boli medzi tými, čo veria, že svet potrebuje náš malý príspevok pre ľudstvo, ktoré bude podobnejšie snu Boha o nás.

Prajem vám požehnané Vianoce slovami pápeža:„Zaneste toto želanie svojim drahým doma, najmä chorým a starým: Nech pocítia pohladenie vášho úsmevu. Každý úsmev je pohladením. Usmievať sa znamená pohladiť, pohladiť srdcom, pohladiť dušou. Zostaňme spojení v modlitbe.“

Boh nech vás žehná a želám vám, aby ste mali požehnané a nádherné Vianoce.

Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.