Don Artime: Neprizeraj sa, daj sa do práce, ďalej snívaj

(Rím 11. apríla 2020) – Muži a ženy zápasia bez prestania v nemocniciach, ulice sú prázdne, priatelia si musia držať odstup, fyzicky i ekonomicky trpíme… Tento scenár sa týka už takmer celej planéty. Saleziánska rodina však nepoľavuje. Prijala od dona Bosca charizmu modlitby a činnosti a tvoria ju ľudia, ktorí sa zverujú Bohu a osobne sa zapájajú do pomoci núdznejším blížnym.

Z týchto dôvodov na Veľký piatok hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime cez video-posolstvo vyzýva ku rešpektovaniu nariadení, k solidarite, k modlitbe.

2020 04 11 Artime video covid19-1

„V tejto chvíli veľkej skúšky, veľkej bolesti – povzbudzuje nástupca dona Bosca – chcem vás skutočne pozvať ku veľkej zodpovednosti čestných občanov, aby sme boli, tam, kde sme prítomní, ozaj prví v rešpektovaní a prijímaní toho, čo nám hovoria autority.“

To však neznačí zostať pasívni a len v očakávaní: v saleziánskom svete sa rozbehli mnohé iniciatívy: distribúcia základných potravín, hygienicko-sanitárna podpora, dodávanie vody, pastoračné sprevádzanie na diaľku, zapojenie diel do národných potrieb…

Mysliac aj na to, čo bude nasledovať po tejto fáze, hlavný predstavený opätovne dáva pozvanie dobrodincom a podporovateľom pomáhať saleziánom v pomoci núdznym.

Na záver don Ángel Fernández Artime na prahu Veľkej noci pozýva aj ku modlitbe: „Aj v týchto chvíľach sa máme obracať na Boha, na Pána Ježiša, a prosiť o silu Ducha Svätého“, opierajúc sa o príhovor „nášho milovaného otca dona Bosca a našej Matky Pomocnice.“

VIDEO-posolstvo v taliančine, s naglickými titulkami

VIDEO-POSOLSTVO z 2. apríla: „Musíme naďalej rozmýšľať ako čo najskôr pomôcť najnúdznejším, rodinám, ktoré majú veľké ťažkosti prežiť, najchudobnejším, tým, ktorí nemôžu pracovať a nemajú čo jesť.“

 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.