Don Artime: Politika „Otčenáša“

(Rím, 24. marca 2020) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo marec 2020).

 

Ovocie Dní spirituality saleziánskej rodiny – pekný „Otče náš“, ktorý treba žiť v každodennom živote

Drahí priatelia, čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano, pozdravujem vás v tomto čase Pôstneho obdobia, zatiaľ čo saleziáni dona Bosca majú 28. generálnu kapitulu na Valdoccu v Turíne, na mieste, kde don Bosco začal svoju misiu s prvými chlapcami a kde sme sa narodili my saleziáni. Na mieste, kde spolu so svojou matkou (rád to takto poviem) založil prvé saleziánske oratórium – a práve ona bola matkou tých „bezdomovcov danej chvíle“.Počas týchto šiestich rokov som si často vyberal ako tému rozprávanie o niektorých skúsenostiach, ktoré som zažil na svojich cestách po saleziánskom svete.Dnes vám ponúkam niečo odlišné, jednoduché a dúfam, že to bude pre vás zaujímavé alebo že vás to aspoň na niekoľko minúť „pripojí k sieti“.Ide o to: počas slávenia Dní spirituality saleziánskej rodiny dozrelo nádherné ovocie na strome týchto krásnych dní uvažovania – „Otče náš“ saleziánskej rodiny. „Otče náš“, v ktorom bola každá veta preložená a konkretizovaná na dnešnú dobu ako vyjadrenie nášho úsilia.Navrhujem vám, aby ste si ho prečítali a pozreli sa, či sa v ňom nenachádza aspoň jedna veta, ktorú by ste si chceli uchovať, pretože cítite, že ste s ňou vnútorne celkom zladení.Môžem vás ubezpečiť, že ako saleziánska rodina a ako priatelia dona Bosca vo svete chceme naozaj preniesť „Otče náš“ do každodenného života.

Toto je naša modlitba

Ty si náš Otec! Otec nekonečného milosrdenstva; prítomný nie malým ani banálnym spôsobom, ale svojou nekonečnou prítomnosťou svätosti a lásky, ktorá trpezlivo vychováva svoje deti.Príď Kráľovstvo tvoje! – ktoré Ježiš začal v tomto svete, aby plnil poslanie od teba; my bez výhrad prijímame to, čo máš v úmysle urobiť pre nás a pre mladých.Uznávame tvoju vôľu a prežívame dynamiku tvojho Kráľovstva, dynamiku Ducha Turíc, ktorý nás podnecuje k poslaniu – robiť znamenia oslobodenia a zmierenia uprostred ľudí, tvojich detí a našich bratov a sestier.V nebi tak i na zemi. Spoločne s mladými, ako don Bosco, aj my ohlasujeme tvoje ÁNO životu v plnosti každému jednému mladému človeku a všetkým mladým, aby boli na zemi angažovanými občanmi a kresťanmi a navždy šťastnými obyvateľmi neba.Daj nám dnes chlieb náš každodenný, potrebný pre život, aby sa Božie kráľovstvo ukázalo v tvojej starostlivosti o naše potreby a aby sme tvojou milosťou nazývali aj dielo našich rúk. Nech nás nepodnecuje dychtivosť po vlastníctve, ale túžba deliť sa s chudobnými.Odpusť nám naše viny, pretože sme slabí, ale voláš nás liečiť rany mladých. Pomôž nám uskutočňovať preventívny systém trpezlivosťou, veľkodušnosťou, láskyplným získavaním mladých, ktorí sa mýlia, príkladným, radostným venovaním sa, s úsmevom a každodennou námahou.Neopúšťaj nás v pokušení obzerať sa späť, pozerať sa pomýleným smerom, odporovať Duchu, hanbiť sa za Učiteľa pred ľudskými súdmi, pred rôznymi módami, pred ideológiami, pred lichôtkami mocných, pred naším svedomím.Zbav nás Zlého. Daj, aby sme o tebe nepochybovali. Aby sme nepochybovali, že napriek všetkému ty múdro riadiš dejiny sveta. Aby sme nepochybovali, že ty chceš, aby sme sa ako vychovávatelia usilovali oslobodzovať mladých od beznádeje a zo všetkých ich zajatí.Zbav nás nevýslovného zla, aby sme nezostali navždy vzdialení od tvojej tváre. Preto ťa prosíme, pošli nám Ducha Svätého, nech uzdraví rany nášho tela, srdca, ducha a prebudí v nás nádej, aby sme s radosťou pokračovali v poslaní, ktoré nám ukázal náš otec don Bosco. Amen.

V Pánovom mene vám želám každé dobro a šťastie.

Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.