Don Artime: „Snívajte a pomôžte snívať“ (Pápež František saleziánom)

(Rím, 4. augusta 2020) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo júl – august 2020).

Úbohí mladí, keď okrem toho, čo dnes znášajú, ešte zabíjame, pošliapavame alebo mrzačíme aj ich sny, ich túžby urobiť zo svojho života čosi veľké a krásne!

Milovaní priatelia dona Bosca na celom svete a aj vy, čo ste možno náhodou otvorili tento Bollettino Salesiano, komunikačný nástroj, ktorý založil a mal tak rád samotný don Bosco! Posielam Vám pozdrav, ktorý sa nesie v rodinnom duchu a milujúcej blízkosti. Prijímam za svoj príhovor, ktorý pápež František venoval celej saleziánskej rodine, keď sa obrátil na nás saleziánov dona Bosca pri príležitosti našej generálnej kapituly.Svätý Otec, jednoduchý Boží muž, najdôveryhodnejší „líder“ na svete, sa v to daždivé a ponuré popoludnie 27. marca modlil na úplne prázdnom Námestí svätého Petra za ľudstvo, ktoré azda ešte nikdy nebolo také vystrašené, také krehké a zranené vírusom, čo ochromil Zem. František, Boží muž, nikdy nebol taký osamelý ako pri tejto modlitbe a zároveň nikdy ho nesprevádzalo také množstvo ľudí. Tri týždne predtým bol prítomný na našej generálnej kapitule prostredníctvom príhovoru, ktorý nemá v sebe nič protokolárne, naopak, je celý familiárny. Synom dona Bosca navrhuje riešenia a predkladá im výzvy.Spomedzi mnohých významných vecí, ktoré nám pápež František hovoril, nám na záver povedal toto: „Želám si ponúknuť vám tieto slová ako ,slovká na dobrú noc‘ na konci dňa v každom dobrom saleziánskom dome a zároveň vás vyzývam, aby ste snívali a snívali vo veľkom. Vedzte, že ostatné sa vám pridá. Snívajte o otvorených, plodných a evanjelizujúcich domoch, schopných umožniť Pánovi, aby ukazoval mnohým mladým jeho bezpodmienečnú lásku, a schopných umožniť vám, aby ste sa tešili z krásy, ku ktorej ste boli povolaní. Snívajte… A nielen kvôli sebe a kvôli dobru kongregácie, ale aj kvôli všetkým mladým zbaveným sily, svetla a posily z priateľstva s Ježišom Kristom, bez spoločenstva viery, ktoré by ich podporovalo, bez perspektívy zmyslu a života. Snívajte… a pomôžte snívať!“ 

Aká krásna výzva pre všetkých, ktorí patria do rodiny dona Bosca, a pre mnohých, čo cítia veľkú sympatiu k tomuto svätcovi, ktorý žil pre mladých, pre svojich chlapcov a pre svoje dievčatá (v prípade dievčat prostredníctvom dcér Márie Pomocnice, o ktorých aj don Bosco sníval a ktoré založil spolu s Máriou Dominikou Mazzarellovou ako živý pomník Márii Pomocnici).

Nezamlčiavam ani neignorujem bolesť ľudstva v tejto veľkej kríze, ktorú svet zažíva: zdravotnú krízu v dôsledku vážnej pandémie, ktorá vo chvíli, keď píšem, už zapríčinila takmer 377 000 úmrtí. Neignorujem inú vážnejšiu krízu, ktorou je chýbajúci plat a nedostatok jedla pre desiatky miliónov ľudí vo svete, milióny ľudí, ktorí za dva mesiace stratili prácu: sú to noví chudobní, ktorým v niektorých prípadoch pomáhajú štátne orgány, ale vo väčšine prípadov nemajú alternatívu.Nezabúdam na mnohé bolesti v rodinách, na bolesti detí a mladých, najmä tých najchudobnejších, ktorí sú vždy najviac poškodení všetkým, čo zasahuje naše spoločnosti, aj keď to s nimi zdanlivo nemá priamo nič spoločné.Práve preto, že neignorujem túto skutočnosť a nehľadím na ňu z opačného brehu, si myslím, že je neodkladné pretvoriť na skutočnosť slová pápeža Františka, a to pomáhať mladým snívať a snívať vo veľkom, pretože dá sa mať nohy pevne na zemi a zároveň snívať vo veľkom. Ako don Bosco.Úbohí mladí, keď okrem toho, čo dnes znášajú, ešte zabíjame, pošliapavame alebo mrzačíme aj ich sny, ich túžby urobiť zo svojho života čosi veľké a krásne! Čo im zostane, ak nenájdu silný zmysel života, zmysel, ktorý im dá motiváciu a energiu, aby začali každý deň?Pamätáme si my dospelí svoje sny? Pamätáte si ich? Verím, že áno a že určitým spôsobom sa uskutočňujú.Takže ani v storočí, v ktorom toľkí hovoria, že utópie padli, si neprestávajme myslieť, že je možné ponúkať perspektívy, ideály a sny. Neprestávajme si myslieť a dúfať, že po tejto pandémii náš svet, naše spoločnosti nebudú opakovať to, čo sme prežívali a robili predtým, ako keby sme chceli dobehnúť stratený čas. Myslím, že sú skutočnosti, ktoré by sme mohli znovu premyslieť, ako napríklad veľmi seriózne zobrať na vedomie ten fakt, že náš spoločný dom, planéta Zem, potrebuje znovu objaviť dych stvorenia.Chcem snívať a túžiť po tom, aby sme neodmietali robiť kroky smerom k stále správnejším veciam. Chcem snívať a túžiť po tom, aby zmizol rasizmus, ktorý je tu omnoho silnejší, ako si myslíme.Chcem snívať a dúfať, že budeme mať väčšiu dôveru a viac veriť v mladých a v generácie, ktoré prídu.Preto prijímam za svoje slová pápeža Františka – chcem snívať a pomôcť snívať všetkým, ktorých stretnem.Nech vás dobrý Boh žehná.

Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.