Don Artime: Svätý dobrý Samaritán SDB

(Rím, 17. mája 2022) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo máj 2022).

V saleziánskej rodine, v argentínskej cirkvi, predovšetkým v diecéze Viedma v Taliansku, v jeho rodnom meste Boretto a v diecéze Reggio Emilia dnes vládne veľmi nadšená atmosféra: Artemide Zatti bude vyhlásený za svätého!

Milí priatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano a dona Bosca, pochmúrne myšlienky tejto doby, poznačenej pandémiou a predovšetkým mnohými vojnami, najmä tou na Ukrajine, ktoré prinášajú smrť, bolesť a skazu, preráža svetlý lúč nádeje. Mám veľmi dobrú správu: Univerzálna Cirkev oficiálne uznáva a potvrdzuje svätosť saleziána „z konca sveta“ – Artemida Zattiho.

Náš milovaný „svätec“ Zatti je nádhernou postavou, znamením svätosti prežívanej v každodennom živote, v jednoduchosti, v pokornej a prívetivej službe najmä chorým. Stelesňoval srdce dona Bosca a bohatstvo saleziánskej charizmy. Odráža sa v ňom najľudskejší a najláskavejší aspekt saleziánskej rodiny.

Bol obdarený láskavým srdcom, ktoré poznalo utrpenie. Dobre vedel, čo je chudoba, emigrácia, krehkosť a choroba. Poznal aj pochybnosti, ťažké rozhodnutia – až po rozhodnutie ostať s donom Boscom, naplno žiť svoje originálne povolanie saleziána koadjútora, ako to chcel don Bosco – ako svedok, blízky ľuďom, oddaný službe chorým a chudobným.

Ako človek zodpovedný za nemocnicu v San José de Viedma rozšíril okruh svojich pacientov a na svojom neodmysliteľnom bicykli mal dosah na všetkých chorých v meste, najmä na tých najchudobnejších. Hospodáril s peniazmi, no jeho život bol veľmi chudobný. Na cestu do Talianska na svätorečenie dona Bosca mu museli požičať oblek, klobúk aj kufor.

Milovali ho a vážili si ho chorí, milovali a vážili si ho aj lekári, ktorí mu maximálne dôverovali a podriaďovali sa vplyvu prameniacemu z jeho svätosti: „Keď som so Zattim, nemôžem prestať veriť v Boha!“ zvolal jedného dňa lekár, ktorý sa predtým vyhlasoval za ateistu. Pre Zattiho bol totiž každý chorý samotným Ježišom. Keď mu jedného dňa predstavení odporučili, aby neprijímal viac ako 30 pacientov, počuli, ako potichu zamrmlal: „A čo ak by tridsiatym prvým pacientom bol sám Ježiš?“

Svedectvo Artemida ako skutočného milosrdného Samaritána, deň čo deň milosrdného ako Otec, bolo poslaním a štýlom, ktorým zapájal všetkých, čo sa nejakým spôsobom venovali nemocnici: lekárov, zdravotníkov, pomocné sily a opatrovateľky chorých, rehoľné sestry i dobrovoľníkov, ktorí trpiacim venovali vzácny čas. Pozorne počúval pacientov, ich príbehy, úzkosti a strachy. Vedel, že aj keď nad chorobou nie je možné zvíťaziť, vždy je možné ošetrovať, potešovať, dať pocítiť blízkosť, ktorou prejavujeme starosť o človeka čeliaceho chorobe.Vo všetkom a vždy bol saleziánom a saleziánom koadjútorom, teda nie kňazom. Povolanie saleziána laika je súčasťou fyziognómie, ktorú chcel don Bosco dať Saleziánskej kongregácii. Don Bosco im jasne povedal: „Potrebujem vás.“

Sám pápež František zažil účinný príhovor Artemida Zattiho v súvislosti s povolaním zasväteného laika, keď bol provinciálom jezuitov v Argentíne. V jednom liste píše: „V roku 1976 som sa počas kánonickej návštevy u jezuitských misionárov na severe Argentíny na niekoľko dní zastavil v arcibiskupstve v Salte. Tam mi arcibiskup Pérez na konci stolovania len tak medzi rečou spomenul život pána Zattiho. Umožnil mi aj prečítať si knihu o jeho živote. Zasiahlo ma to, že bol plnohodnotným koadjútorom. V tej chvíli som pocítil, že musím prosiť Pána na príhovor pána Zattiho, aby nám poslal povolania obdobné povolaniu koadjútora. Modlil som sa novény a požiadal som novicky, aby sa ich tiež modlili.“ A pokračuje: „Odkedy sme sa začali modliť k pánovi Zattimu, do Inštitútu vstúpilo 23 mladých frátrov jezuitov, ktorí u nás vytrvali. Som presvedčený o jeho príhovore za tento problém, keďže vzhľadom na taký počet je to v našom ráde ojedinelý prípad. Opakujem, že som presvedčený o jeho príhovore, pretože viem, ako veľmi sme sa k nemu modlili ako k orodovníkovi.“Je to nádherné povzbudenie váženej autority aj pre nás, aby sme na príhovor Artemida Zattiho prosili o pribúdanie dobrých a svätých povolaní saleziánov koadjútorov.

V tomto roku venovanom svätému Františkovi Saleskému, zástancovi a podporovateľovi povolania všetkých k svätosti, nám svedectvo Artemida Zattiho pripomína, čo hovorí Druhý vatikánsky koncil: „Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek povolania a stavu […] sú Pánom povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú svätosť, ako je dokonalý sám Otec.“ František Saleský, don Bosco a Artemide robia z každodenného života prejav Božej lásky, ktorú prijímajú a opätujú. Títo naši svätci chceli priblížiť vzťah s Bohom k životu a život k vzťahu s Bohom. Toto znamená ponuku „svätosti od vedľajších dverí“ alebo „strednej triedy svätosti“, o ktorej nám s takou láskou hovorí pápež František.

Postava Artemida Zattiho je pre nás podnetom a inšpiráciou, aby sme sa stali znamením a nositeľmi lásky Boha k mladým a chudobným. Ako som napísal v tohtoročnej Strenne: Aj my potrebujeme rozvinúť „charizmu navštívenia ako túžbu, ktorú nosíme v srdci, aby sme ju ohlasovali a nečakali, že iní prídu k nám, a to tak, že pôjdeme do priestorov a na miesta, kde žije mnoho ľudí, ktorým láskavé slovo, stretnutie, pohľad plný úcty môže otvoriť obzory k lepšiemu životu“. Artemide Zatti bol mužom Navštívenia, nosil Ježiša vo svojom srdci, spoznával ho vo svojich chorých a chudobných bratoch a sestrách a s radosťou a veľkodušnosťou mu v nich slúžil.

Svätý Artemide Zatti, oroduj za nás všetkých!

Rozhodujúci zázrak

Ide o zázračné uzdravenie muža trpiaceho „pravostrannou cerebelárnou ischemickou mozgovou príhodou, ktorú komplikovala masívna hemoragická lézia, čiže poškodenie spôsobené krvácaním“. Táto udalosť, ktorú pri kanonizačnom procese vzali do úvahy, sa odohrala na Filipínach v auguste 2016. Lekári po neurochirurgickej kontrole nevyhnutne odporúčali zákrok, ktorý nebolo možné vykonať aj pre chudobu danej rodiny.

Členovia rodiny sa preto rozhodli priviezť svojho príbuzného domov, aby mohol posledné dni svojho života stráviť vo svojej rodine. Umierajúci prijal pomazanie chorých, zvolal členov rodiny a blízkych okolo seba, aby sa s nimi rozlúčil. Namiesto toho pacient 24. augusta 2016 proti všetkým očakávaniam zavolal príbuzných a povedal im, že je v poriadku, chce sa okúpať a niečo zjesť. Predtým ho priviezli domov zomrieť a po niekoľkých dňoch bol opäť zdravý.

Vďaka modlitbe brata tohto pacienta, ktorý je saleziánom koadjútorom a počas vešpier v komunite v ten istý deň, keď bol jeho brat prevezený do nemocnice, sa začal modliť a prosiť o jeho uzdravenie na príhovor blahoslaveného Artemida Zattiho. A nielen to: tento salezián koadjútor pozval príbuzných, aby sa spojili v modlitbe a intenzívne vzývali blahoslaveného Artemida Zattiho.

Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.