Don Artime ubezpečil mladých na SDM: Na konci týchto dní bude mať každý pocit, že to stálo za to

(Portugalsko/Estoril, 4. augusta 2023) – Deň saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM Day), v rámci Svetových dní mládeže v Portugalsku, vyvrcholil večernou modlitbovou vigíliou a eucharistickou adoráciou. Počas spoločne prežitého dňa, ktorý sa vyznačoval radosťou a bratstvom, hudbou a animáciou, rôznymi aktivitami a hrami, mohli mladí prežívať vďačnosť za bohatstvo charizmy dona Bosca. Emotívne chvíle zakončili tradičným saleziánskym slovkom na dobrú noc, ktoré predniesla generálna matka Dcér Márie Pomocnice, sr. Chiara Cazzuola, a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Na úvod vigílie mladí z portugalského saleziánskeho mládežníckeho hnutia opäť zaujali svojich priateľov z iných krajín sugestívnym stvárnením slávneho sna dona Bosca o dvoch stĺpoch.

Potom don Miguel Ángel García, generálny radca saleziánov pre pastoráciu mládeže, vystavil Najsvätejšiu sviatosť na centrálnom pódiu za spevu a modlitieb všetkých prítomných.

Po adorácii nastal čas na slovko na dobrú noc – tradíciu, ktorú začal don Bosco a ktorá dodnes pokračuje vo všetkých saleziánskych domoch, kde sa večer mladí a rehoľníci stretávajú, aby sa na chvíľu poďakovali, pomodlili a priblížili k Bohu.

Ako prvá sa mladým prihovorila matka Chiara Cazzuola, ktorá začala slovami vďaky: „Drahí mladí, som vďačná za možnosť prihovoriť sa vám na konci tohto krásneho a intenzívneho dňa, v ktorom sme prežili veľa vzácnych okamihov, ktoré nás zblížili a posilnili vo viere.“

Vyzdvihujúc postavu Márie, ktorá je počas týchto Svetových dní mládeže „vzorom“ pre všetkých mladých ľudí, generálna predstavená FMA zdôraznila pripravenosť Ježišovej matky „ísť slúžiť tým, ktorí potrebujú jej pomoc“, čím všetkým ukázala, že misionársky impulz musí „oživovať všetky naše činy“.

„Je zaujímavé všimnúť si,“ zdôraznila, „že prvým, kto v donovi Boscovi formoval jednoduchú a úprimnú mariánsku úctu, je jeho matka. Margita vychovávala Janka, aby vnímal Máriu ako stále prítomnú Pomocníčku, a to aj v ťažkých chvíľach, osamelosti, zodpovednosti. Vo sne z deviatich rokov sa ‚dobrá pastierka‘ stáva vzorom, referenčným bodom pre jeho pôsobenie medzi spoločníkmi. Aj na bolestnej ceste oratória je Mária prítomná ako znamenie nádeje a je aktívne prítomná medzi mladými ľuďmi“.

Preto matka Chiara Cazzuola na záver vyjadrila nádej, že všetci nájdu v týchto dňoch „Máriinu prítomnosť“ ako „mocného sprievodcu a pomoc“.

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime začal svoj príhovor zdôraznením „veľkej radosti“ z toho, že sa môže stretnúť so všetkými mladými.

Potom vyzdvihol osobitosť ich prítomnosti v Portugalsku v týchto dňoch: „Ísť na púť je veľmi odlišné od ísť na dovolenku. A vy, milí mladí, ste tu dnes ako pútnici, ktorí vždy hľadajú Pána Ježiša a mladistvým a saleziánskym spôsobom odpovedajú na pozvanie, ktoré nám adresoval pápež František.“

Hlavný predstavený ubezpečil, že na konci týchto dní bude mať každý pocit, že „to stálo za to“.

„Môžem vás ubezpečiť, drahí mladí, že nebudete sklamaní z týchto Svetových dní mládeže; môžem vás ubezpečiť, že keď sa budeme na konci týchto dní lúčiť, a ešte intenzívnejšie po nich, budete cítiť, že všetko malo zmysel a že v istom zmysle už nie ste rovnakí ako predtým, pretože si v pamäti svojich sŕdc ponesiete tak veľa; môžem vás ubezpečiť, že tak ako Máriu, všetko, čo budete robiť, aby ste žili ako mladí kresťanskí učeníci a misionári – občas hľadajúci a bez všetkých istôt – vás bude napĺňať šťastím. Som si istý, že do konca života budete spomínať na to, čo ste zažili na Svetových dňoch mládeže, a môžem vás ubezpečiť, ako hovorieval don Bosco svojim chlapcom, že Ježiš vás nikdy nesklame, práve naopak,“ povedal s veľkým dojatím.

Na záver svojho príhovoru don Artime zopakoval slová dona Bosca: „Chcem, aby ste boli šťastní už tu.“ A pred záverom adresoval výzvu pre všetkých: „Drahí chlapci a dievčatá: snívajte o niečom krásnom a autentickom pre svoj život, vychádzajúc z Boha. Každý deň robte kroky, aby ste to dosiahli, a nakazte mnohých ďalších.“

Zdroj: infoans.orgFoto: infoans.org, flickr.com

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.