Don Artime v Maroku: Usilujme sa pracovať spoločne, aby mladí boli šťastní

(Maroko, Kenitra 7. mája 2019) – Na sviatok sv. Jozefa Robotníka, 1. mája, pricestoval desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime medzi saleziánov v Kenitre, v Maroku. Tamojší spolubratia patria pod francúzsku provinciu.

Na letisku privítali hlavného predstaveného členovia výchovno-pastoračnej komunity a nechýbal ani miestny arcibiskup Rabatu, Mons. Cristóbal López Romero SDB. Pri večernej svätej omši v saleziánskej farnosti Krista kráľa miestny direktor don José Antonio Vega pripomenul, že saleziáni prišli do Maroka do mesta Casablanca roku 1929 a do Kenitry roku 1937. Kvôli historickým okolnostiam osamostatnenia, znárodnenia a arabizácie krajiny mnoho cudzincov odišlo, no roku 2000 krajina opäť prijíma študentov najmä zo subsaharskej Afriky a počet kresťanov rastie.

Don Artime v homílii hovoril o dôležitosti viery v živote každého človeka a aj o dôležitosti podeliť sa o vieru s druhými. „Viera nám dáva život,“ pripomenul hlavný predstavený. Pri večeri s výchovno-pastoračnou komunitou vyjadril tiež obdiv nad duchom Valdocca, ktorého vníma v diele v Kenitre.

V ďalšie dni sa don Artime bližšie oboznámil so situáciou celého diela v Kenitre. „V Kenitre dona Bosca poznajú a milujú,“ vysvetlil mu pri návšteve základnej školy miestny direktor komunity. Istý rodič aj za ostatných zasa vyzdvihol, ako vidí „deti kvitnúť v tejto záhrade, ktorú don Bosco pripravil“. Hlavný predstavený si potom pozrel aj odbornú školu, kde sa vzdeláva 160 študentov v elektrikárskom odbore. Škola ponúka aj krátkodobé odborné kurzy, momentálne sa 60 študentov prehlbuje v tematike obnoviteľných energií. Don Artime si pozrel aj mládežnícke centrum, kam prichádzajú tak mladí židia, ako i moslimovia a kresťania.

Pri stretnutí s učiteľmi, rodičmi a vychovávateľmi im desiaty nástupca dona Bosca najprv poďakoval za všetko, čo robia a za dôveru, ktorú prejavujú k dielu dona Bosca. Všetkých pozval k výchovnej dohode: „Usilujme sa pracovať spoločne, aby mladí boli šťastní.“

ANS, rsdhb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.