Don Artime: Z Valdocca do celého sveta

(Rím, 20. októbra 2020) – Prinášame príhovor hlavného predstaveného z Bollettino Salesiano (číslo október 2020).

S radosťou odovzdávame saleziánskej rodine na celom svete novozriadené múzeum miest počiatkov výchovného a duchovného dobrodružstva dona Bosca. Boli zrekonštruované priestory pod nádvorím a materským domom aj zbierka predmetov, ktoré patrili donovi Boscovi a prvej saleziánskej komunite.

Všetko sa to začalo pred viac ako 160-timi rokmi, niekoľko rokov potom, ako sa hŕstka mladíkov, ktorí boli nadšení zo svojho vychovávateľa dona Bosca, zaviazala umožniť vznik jednej „Spoločnosti“ – „Spoločnosti svätého Františka Saleského“, dnes známej ako Saleziáni dona Bosca.Ich prvé stále sídlo bolo v malom domčeku, ktorý vlastnil istý pán Pinardi. Nie v celom dome, pozor, iba v nízkej búde opretej o severný múr a na malom dvore s udupanou zemou. Svet o ničom nevedel, ale v tej chvíli sa tam rodilo dielo, ktoré je dnes známe vo všetkých krajinách sveta.Turín je vznešený a usporiadaný, ale toto miesto bolo nepekné, aj keď ho trochu zjemňovalo pozadie neďalekých Álp. Hore na kruhovom objazde sa vypínala zlovestná silueta šibenice, ktorú kráľovská vláda mala stále pripravenú na exemplárne potrestanie zločincov a na daromnú výstrahu pre tých, čo sa nimi mali stať. Táto lokalita niesla názov Valdocco, ktorého pôvodný význam historici a vedci nikdy nedokázali rozlúštiť. Bola mokrastá a porastená krovím. Niekoľko domov navôkol, dosť neslávne známych, nejaké mlyny a neďaleko cintorín. Slušné a bohaté mestské štvrte boli vyššie, za svahom, ktorý slúžil takmer ako bariéra.

Práve sem prišiel ten mladý kňaz, ktorý nevlastnil nič materiálne, dokonca ani slušné oblečenie. Ale tento kňaz jedného dňa utekal a kričal: „Odvahu, synovia moji, máme trvalejšie oratórium ako v minulosti! Budeme mať kostol, sakristiu, miestnosti pre školy, miesto pre trávenie voľného času! V nedeľu, v nedeľu pôjdeme do nového oratória, ktoré je tam v Pinardiho dome.“V tú nedeľu bola Veľká noc 12. apríla 1846.S nadšením tých mladíkov don Bosco spojil svoj vrodený zmysel pre konkrétnosť a svoju fantastickú realizačnú silu, ako o tom rozpráva istý svedok: „… Počas tohto týždňa sa všetko zmenilo. Zavolali robotníkov vykopať a odviezť zeminu, murárov vybúrať a postaviť múry, tesárov vyrobiť podlahu, a keďže ich práca nestačila, don Bosco, teológ Carpano, mladíci aj bývalý majiteľ priložili ruku k dielu.“Tá kôlňa nebola ani krásna, ani v dobrom stave. Zdá sa však, že Boh má rád chatrče a stajne.Tam sa začalo toto vzácne dielo, v tých najskromnejších a najjednoduchších podmienkach, podľa príkladu života nášho Pána, ktorý sa narodil v maštali v najväčšej chudobe len s ochranou láskavého náručia svojej Matky Márie z Nazareta a Jozefa. 

Dnes tak ako vtedy

V týchto dňoch sme splnili „sen“, krásny sen, ktorý je oveľa viac než len obyčajná prestavba múrov a miest. Sen sa stal skutočnosťou. Sen urobiť z domu prvého saleziánskeho oratória na Valdoccu, prvého miesta, kde prijali siroty, ktoré klopali na dvere kuchyne matky Margity, z Pinardiho domu, kde sa zrodila Kongregácia, priestor, ktorý hovorí o saleziánskej charizme. Je to miesto nabité charizmou a životom. Dom, kde žili stovky mladíkov a desiatky saleziánov po boku dona Bosca a vytvorili veľkú rodinu, ktorá sa stala školou svätosti. Priestor, miesto, dvor a dom, kde sú všetci pozvaní, aby prišli, spoznávali, rozhliadli sa, precítili, nechali si veci vysvetliť, pretože „na Valdoccu všetko rozpráva“.

Tento dom, ktorý sa dnes ponúka všetkým, aby ho navštívili a spoznali, prijal stovky mladých a život, ktorý sa tam odohráva, zmenil ich životy. Urobil z nich „čestných občanov a dobrých kresťanov“.

Tento dom, ktorý sa dnes ponúka celému svetu, zažil zrodod malého semena, o ktorom hovorí evanjelium, po košatý, zelený a zdravý strom, ktorým je dnes rodina dona Bosca rozšírená po celom svete.

Tento dom, ktorý sa teraz ponúka celému svetu, bol svedkom toho, ako jeden mladý kňaz plný veľkej evanjelizačnej a výchovnej lásky nadchol skupinu chlapcov, aby pokračovali v jeho sne. A títo mladíci boli prvými saleziánmi, poskytli kontinuitu Kongregácii, nastúpili po donovi Boscovi a zrealizovali jeho misijný sen v Patagónii, potom vo veľkej časti Ameriky a dnes v 134 krajinách.

V tomto dome a na tomto dvore (ktorý bol zároveň záhradou mamy Margity) bol život a radosť a tiež ťažkosti a hlad, ale vdychovalo sa tu nebo. Na týchto niekoľkých metroch štvorcových je živá spomienka na 13 ctihodných, blahoslavených a svätých, ktorí vyrástli a dovolili Duchu zasiať do nich semeno „svätosti prežívanej na Valdoccu“. Náš milovaný don Bosco bol majstrom v umení predkladať svojim chlapcom nádherné ideály.V tomto dome a na tomto dvore sú tri kostoly, jeden väčší ako druhý. Vyrástli veľmi rýchlo za sebou, pretože počet chlapcov stále rástol.

Ale tu, v maličkej Pinardiho kaplnke, v Kostole svätého Františka Saleského don Bosco, mama Margita, Dominik Savio, Michal Rua, Filip Rinaldi, Alojz Variara, Leonardo Murialdo a mnohí ďalší kráčali cestou svätosti. Nad všetkým bdel tieň nádhernej Baziliky Márie Pomocnice s ochranou nebeskej Matky.

Tento dom, ktorý dnes predstavujeme celému svetu, aby bol navštevovaný a spoznávaný, je a bude pre všetkých veľmi významný. Pre turistov, ktorí o saleziánskom svete nič nevedia, aby uvideli (možno bez toho, aby veľmi chápali), ako sa tu z ničoho vyvinulo niečo veľké.Pre ľudí, ktorí poznajú saleziánsku charizmu, milujú ju, cítia ju vo svojich srdciach, aby sa jej dotkli rukou a videli, ako Boh urobil niečo krásne pre mladých ľudí na svete.Z tohto domu, z týchto kostolov, z tohto dvora sa bude vôňa dona Bosca naďalej šíriť do celého sveta.Na Valdocco prídu ľudia z celého sveta, aby sa stretli s Pánom, s Matkou Pomocnicou, s donom Boscom a s mamou Margitou i s mnohými ďalšími, pretože duch Valdocca je živší ako kedykoľvek predtým.    Ponúkame niečo oveľa viac ako len krásne steny.    Ponúkame niečo oveľa viac ako len múzeum.    Ponúkame niečo oveľa viac ako len umelecké diela.    Ponúkame niečo oveľa viac ako len historické spomienky.    Snažíme sa ponúkať priateľské stretnutia, príjemné návštevy, životné skúsenosti a zážitky srdca, ktoré sa dotknú srdca tých, čo ich hľadajú.

Z Valdocca do celého sveta.

Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.