Don Bešenyei získal čestné pápežské ocenenie

(Košice, 6. októbra 2014) – V nedeľu 5. októbra 2014 prijal don Peter Bešenyei z rúk košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera čestné pápežské ocenenie za dvadsaťpäť rokov jeho neúnavnej práce v pastorácii Rómov v Košickej arcidiecéze. Udialo sa tak počas slávnostnej svätej omše v kostole Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku IX, kde bola zároveň po prvýkrát udelená sviatosť birmovania.

Svätú omšu celebroval a sviatosť birmovania prostredníctvom vkladania rúk udelil štyrom birmovancom Mons. Bernard Bober. Vo svojom príhovore podčiarkol myšlienku nádeje – nádeje na zmenu, na lepší a hodnotnejší život s Kristom.Na záver svätej omše otec biskup povzbudil dona Bešenyeia, aby mu ocenenie neslúžilo len ku cti, ale zároveň bolo aj výzvou k ďalšej práci.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.