Don Bosca oslavovali aj vo Zvolene

(7. februára 2013, Zvolen) – Mladí domkári a saleziáni spolupracovníci zo Zvolena oslávili sviatok dona Bosca sv. omšou a malým posedením. Zvolenská DOMKA má svoje priestori v dominikánskom kláštore a aj keď svätú omšu slúžil kňaz dominikán v dominikánskom kostole, niesla sa v saleziánskom duchu. Mladí zo strediska Zvolen spolu so svojimi deťmi pripravili spoločne obetné dary, ktoré symbolizovali vďaku za spiritualitu Jána Bosca. Sv.omšu sprevádzal i detský spevácky zbor Západniarik.

Po sv.omši sa uskutočnilo v priestoroch kláštora agapé, kde si saleziáni spolupracovníci obnovili sľuby a spolu s mladými animátormi oslávili sviatok dona Bosca. Počas tohto posedenia domkári odovzdali dar komunite bratov dominikánov a to v podobe obrazu svätcov saleziánskej rodiny, ako prejav vďaky za duchovné sprevádzanie a vzájomné sprituálne dopĺňanie vo farnosti.

 

Mária Kvasová a Štefan Moravčík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.