Don Bosco dnes opäť prináša novinky, výchovné tipy a hodnotné čítanie

(Bratislava, 9. januára 2024) – V roku 1991 sa začala saleziánska misia medzi Rómami na Poštárke v Bardejove. Ako prvý začal chodiť na Poštárku don Peter Bešenyei, ktorý postupne zapájal do práce mladých animátorov a animátorky, dospelých dobrovoľníkov aj saleziánov spolupracovníkov. Ako časom napredovalo toto saleziánske dielo sa dozviete v aktuálnom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Tretí seminár podpory káuz blahorečenia a svätorečenia v Turíne na Valdoccu v septembrisa niesol v duchu motta: V kruhu svätých. Na pozvanie generálneho postulátora dona Cameroniho sa ho zúčastnili aj traja Slováci, ktorí pracovali v diecéznej fáze procesu blahorečenia Titusa Zemana. Všetci traja zároveň pracujú na procese blahorečenia šenkvického farára Alfonza Paulena, u ktorého bol Titus Zeman kaplánom. Viac o tomto seminári sa dočítate v rubrike Svätosť.

V čase pandémie a lockdownov boli mnohé deti prostredníctvom online vyučovania uvedené do digitálneho sveta bez patričných inštrukcií a základných znalostí potrebných princípov i slovnej zásoby. Jednoducho do technológií vhupli a my možno s nimi. Ako ich na zoznámenie so svetom internetu lepšie pripraviť sa dočítate v rubrike mediálna výchova.

Už niekoľko rokov sledujeme v historickej rubrike príbeh prvých slovenských saleziánov. Z chlapcov, ktorí sa postupne dozvedali o možnosti študovať za kňazov, sa stávali mladí saleziáni, zapálení za nové povolania a rozšírenie pôsobenia diela dona Bosca aj do rodnej krajiny. Postupné uskutočňovanie ich sna budete môcť aj nasledujúci rok sledovať v rubrike Pred 100 rokmi.

V dnešnej dobe sú pre každého rodiča a vychovávateľa dostupné viaceré výchovné systémy. Výchova sa stala náročnejšou nielen pre rôznorodosť prístupov, ale aj z hľadiska toho, že vychovávateľ nestrávi toľko času s mladým, ako to bolo v minulosti. Natíska sa otázka, ako využiť aj to málo času, ktorý s nimi máme k dispozícii. Don Bosco sa vyhýbal dvom extrémom. Ktoré to boli sa dočítate v rubrike preventívny systém.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk alebo na donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.