Don Bosco dnes ponúka pohľad na Božie milosrdenstvo u dona Bosca

(Bratislava 10. januára 2014) – Redakcia časopisu Don Bosco dnes praje svojim čitateľom všetko dobré do nového roka 2014.

Tento rok bude pre rodinu dona Bosca na Slovensku jubilejným. Okrem okrúhleho výročia príchodu saleziánov na Slovensko oslávi časopis Don Bosco dnes 45-ty ročník svojho publikovania. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli časopis graficky občerstviť a obohatiť ho o niekoľko nových rubrík. Veríme, že Don Bosco dnes bude aj v nastávajúcom roku Vaším sprievodcom v poznávaní saleziánskeho diela.

Prvé číslo časopisu Don Bosco dnes v tomto roku sa bližšie zameralo na tému saleziánskej spirituality, ktorá dominuje v treťom roku príprav na jubileum narodenia dona Bosca, zakladateľa saleziánov.  

Pri príležitosti výročia smrti dona Titusa Zemana, don boco dnes predstavuje niekoľko čŕt saleziánskeho srdca a spirituality tohto Božieho služobníka s povesťou mučeníka. Dozviete sa kto stál pri zrode jeho povolania a ako v ňom Boh postupom času pestoval a očisťoval jasné saleziánske črty.

Don Bosco mal ako mladý kňaz svoju myseľ upriamenú na Boha ako milosrdného a starostlivého Otca. Aké miesto zaujímalo v jeho spiritualite Božie milosrdenstvo? Odpoveď nájdete v článku Srdce spirituality dona Bosca – viera v láskavého a milosrdného Boha.

Slovko na dobrú noc je saleziánskou tradíciou, ktorá sa zrodila vďaka mame Margite, matke dona Bosca. Vo vydavateľstve Don Bosco vychádza jedinečná kniha Don Bosco – Myšlienky na dobrú noc. Obsahuje 100 svedectiev a zamyslení pre pokojné zakončenie dňa. Viac sa dozviete v recenzii na strane 18.  Saleziáni oslávia v tomto roku 90-te výročie svojho pôsobenia na Slovensku.  Pri tejto príležitosti vám časopis Don Bosco dnes bude tento rok pravidelne prinášať prehľad dejín saleziánov pod Tatrami, z pera už zosnulého saleziána Andreja Paulínyho.

Časopis Don Bosco dnes zasielame bezplatne na požiadanie. Objednať si ho môžete na adrese: Don Bosco dnes, Miletičova 7, 821 08 Bratislava , alebo na emailovej adrese casopisy@donbosco.sk.

 

Don Bosco dnes si môžete prečítať aj TU.

mk

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.