Don Bosco je medzi nami! Relikvie zakladateľa sú na Slovensku!

Vo štvrtok, 11.4 o 16.15 hod. privítal na hraničnom priechode Vyšné Nemecké provinciál rehole saleziánov don Karol Maník relikvie zakladateľa dona Bosca. V prítomnosti provinciálky FMA, hlavného koordinátora spolupracovníkov na Slovensku, ako aj desiatky spolubratov z rehole a médií sa krátko prihovoril k prítomným a predniesol modlitbu k donovi Boscovi. Pri tejto príležitosti povedal: „Mám krásny pocit, že je don Bosco medzi nami. Relikvie, t.j. telesné ostatky sv. Jána Bosca, nám chcú pripomenúť život tohto talianskeho kňaza, jeho dielo a jeho veľký sen pomáhať a vychovávať mladých, hlavne tých chudobných a opustených. Chcú nám pripomenúť, že toto dielo neskončilo jeho smrťou a pokračuje v 130 krajinách sveta, a teraz aj u nás na Slovensku. S veľkým nadšením a napätím som dnes očakával príchod týchto relikvií na Slovensko a túžim, aby priniesli duchovnú obrodu celej saleziánskej rodine, aby priniesli mladým ponuku a cestu ako sa dá prežiť život! A všetkým veriacim prehĺbenie viery v Boha, ktorý vzbudzuje v ľuďoch dary, schopnosti a pozýva ich do služby iným. Don Bosco, vitaj na Slovensku!“.

Následne boli v sprievode relikvie prevezené do kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach, kde sa celebrovala slávnostná svätá omša za prítomnosti mnohých mladých a celej saleziánskej rodiny. Po svätej omši budú nasledovať spoločné modlitby mladých, vešpery a večerné modlitbové bdenie pri donovi Boscovi. Program na ďalšie dni v mestách Slovenska si môžete pozrieť na www.saleziani.sk

Počas prítomnosti relikvií môžu veriaci získať úplné odpustky, keď sa v duchu pokánia a po splnení obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) počas putovania urny svätého Jána Bosca pred slávnostne vystavenými relikviami nábožne zúčastnia nejakého liturgického slávenia alebo aspoň zotrvajú nejaký čas v nábožnom uzobraní, ktoré ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie a svätého Jána Bosca. Toto bude platiť počas celého času putovania urny svätca.“

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi:Otec a učiteľ mládeže, svätý Ján Bosco, poddajný darom Ducha a otvorený skutočnostiam svojej doby. Bol si pre mladých, najmä bezbranných a núdznych, znakom Božej lásky a priazne. Sprevádzaj nás na ceste priateľstva s Pánom Ježišom, aby sme v ňom a v jeho evanjeliu našli zmysel nášho života a zdroj pravého šťastia. Pomôž nám veľkodušne odpovedať na povolanie, ktoré sme dostali od Boha, aby sme boli v každodennom životebudovateľmi jednoty a nadšene spolupracovali, zjednotení s celou Cirkvou, na budovaní civilizácie lásky. Vypros nám milosť vytrvalosti v prežívaní pravého kresťanského života v duchu blahoslavenstiev a daj, aby sme sa sprevádzaní Pannou Máriou Pomocnicou mohli jedného dňa stretnúť s tebou vo veľkej rodine v nebi. Amen.

 

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.