Don Bosco medzi mladistvými vo väznici v Sučanoch

(Sučany, 19. apríla) – Don Bosco sa na svojej ceste po Slovensku zastavil aj v ústave pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Jeho návšteva trvala hodinu a pol a na stretnutie s ním sa dobrovoľne prihlásilo 90 chovancov.

Provinciál vo svojom príhovore mladým pripomenul, že don Bosco na nich myslí a vyrozprával im epizódu z jeho života o tom, ako vzal turínskych väzňov na výlet. Nasledovali prosby väzňov o zmenu svojho života a krátke divadlo, v ktorom don Bosco našiel chlapcom prácu. Na konci návštevy chlapci odovzdali provinciálovi drevené srdce s vyrytým výrokom dona Bosca: "Vy všetci ste zlodeji. Ukradli ste mi srdce."

2013 04 19 Sucany

Informovala: Viktória Kolčáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.