Don Bosco medzi nami: v poslednom svedectve odpovedá Mathias Rompf SDB

Kým je pre teba don Bosco? Kedy a ako si ho spoznal? Čo by podľa teba povedal, keby dnes prišiel medzi nás? Na tieto otázky odpovedali jednotliví členovia saleziánskej rodiny v cykle krátkych svedectiev s názvom Don Bosco medzi nami.

Dekádu krátkych svedectiev uzatvára saleziánsky kňaz z bratislavského strediska na Mamateyovej – Mathias Rompf.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.