Don Bosco nečakane odbočil aj na Poštárku

(Bardejov, 15. apríla 2013) – Žiaci a učitelia zo Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína s radosťou medzi sebou privítali relikviu dona Bosca. Po polhodine putoval ďalej na sídlisko Vinbarg.

Informoval: Peter Hasidlo SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.