Don Bosco oroduje aj za chlapcov zo SOŠ stavebnej v Žiline

Na don Bosca nezabudli ani chlapci zo strednej odbornej školy v Žiline. Svoj život zasvätil službe mladým a chudobným chlapcom na okraji spoločnosti, aby priniesol do ich života, kde často chýbalo takmer všetko materiálne a duchovné, nové svetlo v osobe Pána Ježiša. Preto sme i my, na SOŠ stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline, kde študuje takmer 850 chlapcov z rôznych sociálnych pomerov, v mesiaci január na hodinách náboženskej výchovy predstavili osobu a dielo dona Bosca. Žiakom sa téma veľmi páčila, o čom svedčia i pekné referáty či prezentácie o živote a diele dona Bosca. Najkrajšie práce sme vystavili na školskú nástenku, kde sa o jeho živote a poslaní môžu dočítať i žiaci, ktorí nenavštevujú hodiny náboženstva, alebo majú ku kostolu či saleziánom akosi ďalej.

Informoval: PaedDr. Vlado Fuljer, katechéta

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.