Don Bosco oslavoval 200. narodeniny!

(Trnava, 16. júna 2015) – „Aj ty môžeš byť HISTORY MAKER! Rátam s tebou na mojej oslave!“ Takto znela pozvánka dona Bosca na oslavu jeho veľkolepých 200. narodenín, ktorej sa 5. júna zúčastnilo vyše 1 500 gratulantov.

Saleziánska rodina na celom svete slávi v tomto roku 200. výročie narodenia človeka s veľkým srdcom, ktorý sa už počas svojho života stal ozajstným „tvorcom histórie“, ako naznačovalo aj motto Festivalu Lumen, počas ktorého sa Don Bosco birthday party pre mladých a saleziánsku rodinu zo Slovenska konala.

V úvode narodeninovej oslavy, ktorá sa odohrala v Mestskom amfiteátri v Trnave, privítal z videoprojekcie všetkých prítomných hlas „slovenského dona Bosca“, ktorý vystriedala skupina Saleziáni s piesňou Damihi animas. Moderátorskej pozície sa ujala známa dvojica Stano Staško a Juraj „Šoko“ Tabaček. Tí si počas programu postupne k sebe na pódium prizývali hostí, ktorí sa venujú rôznym oblastiam blízkym donovi Boscovi. Išlo o šport, hudbu, divadlo a angažovanosť vo veciach verejných. Program bol pretkávaný hudobnými vystúpeniami skupiny Saleziáni a jej hostí, videoprezentáciami či veselými moderátorskými vstupmi.

V druhej polovici programu sa z pódia prihovoril don Jozef Ižold, ktorý ako provinciál preberá na Slovensku štafetu dona Bosca. Na otázku, čo by dnes odkázal don Bosco mladým povedal: „Sľúbil by vám, že na vás myslí a že aj on vám chce dať veľký dar. Chce vám vyprosiť od Boha aby ste rástli, aby ste prežívali Božiu lásku naozaj naplno, s radosťou a veľkodušnosťou.“ Po jeho príhovore odznel z videoprojekcie pozdrav hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho, ktorý pozdravil všetkých prítomných a poďakoval im za to, že vo svojich životoch nasledujú príklad dona Bosca. Silným momentom bolo odhalenie sochy s relikviou dona Bosca, ktorá ešte viac umocnila atmosféru osláv.

Nasledovali blahoželania zástupcov zložiek saleziánskej rodiny na Slovensku, ktorí spolu s provinciálkou sestier FMA sfúkli 200 sviečok na narodeninovej torte. Sviečky sa symbolicky sfukovali v hľadisku ako aj cez videoprojekciu na celom Slovensku. Na záver nechýbal ohňostroj a pieseň Celebration.

Narodeninová oslava nebola iba 90-minútovým momentom stretnutia, radosti, živej saleziánskej atmosféry či neutíchajúcej vďaky za to, čím don Bosco ovplyvnil naše životy, ale aj inšpiráciou pre každého z nás, ktorého don Bosco pozýva stať sa „history makerom“. Možno v jednoduchosti a bežnej každodennosti, ktorá v konečnom dôsledku prinesie najviac ovocia.

Informovala: Martina Homoláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.