Don Bosco privítal vo svojom rodisku našich animátorov

(Turín, Taliansko, 4. augusta 2017) – Mladí z Dubnice nad Váhom načerpali z prameňa don Boscovho života. Navštívili a bližšie spoznali jeho rodisko a miesta, kde sa celým srdcom obetoval pre mladých.

„Da mihi animas", životné motto Janka Bosca, sa hlbšie dotklo deviatich mladých pútnikov pod vedením Petra Štellmacha SDB a Danky Oremovej FMA. Cesta do Talianska sa začala 25. júla skoro ráno svätou omšou na sviatok sv. Jakuba vo farskom kostole, ktorá ju naplno odštartovala. Neskoro večer zakotvili na mieste narodenia dona Bosca, na Colle don Bosco, kde ich ubytovali miestni saleziáni.

2017 08 04 Dubnica1

Na druhý deň začali spoznávať don Boscove detstvo a mladosť. Navštívili Baziliku sv. Jána Bosca, ktorá je postavená na mieste jeho rodného domčeka. Taktiež sa zastavili v jedinom zachovalom dome, kde býval od svojich dvoch rokov. Tam si mohli pozrieť expozíciu fotografií z jeho života a obytné priestory domu. Vo veľkom úžase spoznali krásne aj ťažšie chvíle v jeho detstve a mladosti.

2017 08 04 Dubnica3

Tretí deň sa vydali na cestu do Morialda, kde si prezreli dom, v ktorom žil Dominik Savio a zúčastnili sa na svätej omši, ktorú odslúžil don Štellmach v miestnom kostolíku. Po nej nasledovala cesta do Mondonia, kde videli dom, v ktorom zomrel Dominik Savio. Nasledujúci smer púte ich priviedol do Castelnuova a napokon do Chieri, kde spoznali seminár, ktorý bol pre don Bosca nezabudnuteľný.

Vyvrcholenie púte nastalo vo štvrtý deň, kedy zamierili do Turína. Tam navštívili prvé don Boscove oratórium, Valdocco. Okrem toho navštívili aj turínske trhy a katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kde je uchované Turínske plátno.

2017 08 04 Dubnica4

Predposledný deň spoznávania Talianska sa vydali do Álp, presnejšie do dediny Chamois, kam sa prepravili lanovkou a odkiaľ vyrazili turistickou trasou k jazeru Lago di Lod, ktoré sa nachádza vo výške 2015 m n.m. V spojitosti s Alpami si pripomenuli blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho, ktorý spoznával Boha cez prírodu a snažil sa byť dobrým kresťanom.

Posledný deň púte bol sprevádzaný únavou, ale aj nadšením, lebo mladí cestovali domov. Okrem ďalšej dlhej cesty ich čakala aj zastávka pri Jadranskom mori v Grado, kde sa osviežili vlnami mora.

„Táto partia sa mi páčila, lebo sa tu stretli výnimoční ľudia. Okrem toho som cítil charizmu dona Bosca na každom kroku. Najviac som ju cítil zo starostlivosti saleziánov o nás. Aj pamiatky a miesta, kde žil don Bosco, boli super,“ podelil sa so zážitkami jeden z účastníkov. „Bolo veľmi fascinujúce uvedomiť si, že po miestach, ktoré sme navštívili, chodili don Bosco alebo Dominik Savio,“ dodala ďalšia účastníčka.

2017 08 04 Dubnica2

Informoval: Jaro MinárikFoto: Paulína HírešováZdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.