Don Bosco prvýkrát na Slovensku: vítali ho v Michalovciach

(Michalovce, 12. apríla 2013) – Včera o 16:15  miestneho času spôsobil don Bosco veľký rozruch na ukrajinskej hranici. Nie, neprevážal zakázaný artikel – na Slovensko prišiel svätec. Po úvodných záberoch spravodajských televízií sa sprievod presunul priamo do Michaloviec. "Povzbudilo ma, keď som videl ľudí v Sobranciach, cez ktoré sme prechádzali a nie sú tam ani saleziáni, ako mávajú sprievodu pri hlavnej ceste pred kostolom," povedal Marek Penta. Po vyložení urny nasledovala svätá omša celebrovaná provinciálom, donom Karolom Maníkom. Pri svätej omši si svoje sľuby obnovili saleziáni, sestry saleziánky  a spolupracovníci svoje prísľuby. Zaviedla sa na nej aj kronika, do ktorej každý môže zapísať svoju prosbu či ďakovanie. Po spoločných vešperách nastalo bdenie pri urne, počas ktorého sa premietali prezentácie o donovi Boscovi, ktoré si pripravili mladí. Poklona relikviám pokračovala až do neskorej noci.

Informoval: Kristián Šiket

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.