Don Bosco sa vracia do Neapola

(Neapol, Taliansko, 20. septembra 2013) – Po štvorročnej púti na všetkých kontinentoch sa relikvia dona Bosca včera, 19. septembra, vrátila späť do Talianska. Prvá zastávka bola v Neapole, ktorý práve oslavoval sviatok svojho patróna, svätého Januára. Pre dona Bosca to bol návrat, mesto už navštívil 29.-31. marca 1880, aby dohodol opatrenia pre „Poľnohospodársku školu a ubytovňu s vedami a obchodom pre chudobné a opustené deti“.

2013 09 20 ANS dBNeapol2

Otca a učiteľa mládeže privítali v kostole svätého Jozefa v Neapole kardinál Crescenzio Sepe – neapolský arcibiskup, zástupca primátora, don Pasquale Cristiani a sestra Marinella Scano, predstavení saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice kresťanov v provincii Južné Taliansko a mnoho členov rôznych vetiev saleziánskej rodiny.

Privítacia slávnosť trvala dve hodiny. Začala lectiom divina, témou bol evanjeliový úryvok o stretnutí Ježiša s Natanaelom (Jn 2) a vrúcnou eucharistickou adoráciou. Keď priniesli relikviu, kardinál Sepe tlmočil myšlienky všetkých prítomných privítaním dona Bosca. Potom viedol spoločnú modlitbu a udelil požehnanie.

2013 09 20 ANS dBNeapol1

Vystavená bola aj skica pripomínajúca don Boscovu prvú návštevu v Neapole. Jedným z miništrantov na jeho omši 30. marca 1880 bol Jozef Brancati, ktorý sa neskôr stal prvým saleziánskym kňazom z južného Talianska. Prítomní mali možnosť pochopiť, čo znamená uprieť svoj zrak na blížneho s pohľadom plným lásky vďaka príkladu, ktorý videli u dona Bosca.

2013 09 20 ANS dBNeapol3

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.