Don Bosco si získal Ľvov: viac ako 50 000 veriacich na púti relikvií

(Ľvov, Ukrajina, 11. apríla 2013) – Po návšteve saleziánskych diel v Chorvátsku a krátkej pauze počas Veľkého týždňa sa urna s relikviou dona Bosca sťahovala smerom na Ukrajinu.

2013 04 11 ANS UrnaUkrajina3

„Návšteva don Boscovej urny na Ukrajine bola žiarivou udalosťou,“ povedal don Jurij Smakous, sekretár gréckokatolíckej eparchie na Ukrajine. „Veľká viera ľudí, entuziazmus mladých, zapálenie toľkých zasvätených mužov a žien znamenalo, že mnohí prišli na oslavy, kdekoľvek sa don Bosco nachádzal.“

Zvlášť v Ľvove, kde žije väčšina ukrajinských katolíkov, privítali don Bosca veľmi srdečne. Počas troch dní, ktoré relikvia strávila v meste si ju uctilo viac ako 50 000 veriacich.

2013 04 11 ANS UrnaUkrajina2

Urnu privítal pri vstupe do mesta primátor, odtiaľ je sprevádzala polícia. Počas procesie cez mesto ju sprevádzalo mnoho ľudí: miništranti, seminaristi, saleziáni, sestry, spolupracovníci a veriaci všeobecne.

Neskôr vo svätyni Márie Pomocnice kresťanov v meste Pokrova začali liturgické slávenie vešpery s typickými modlitbami byzantského rýtu, ktorými komunita vyjadrila svoju oddanosť. Omšu slúžil Igor Vozniak, arcibiskup metropolita.

2013 04 11 ANS UrnaUkrajina1

Saleziánske komunity v meste boli nadšené najmä z účasti mladých. Mnoho z nich sa zúčastnilo obradov v pondelok, 8. apríla v kostole v meste Pokrova, len zo štátnych škôl ich prišlo viac ako 6000.

„Pre nás, ukrajinských saleziánov bola cesta relikvií silným pozvaním pokračovať v morálnom, duchovnom a výchovnom prebudovaní Ukrajincov. Don Bosco je po zime komunizmu dúhou pre tento národ,“ uzavrel don Smakous.

Urna s relikviou dona Bosca prichádza z Ukrajiny na Slovensko už dnes! Program púte počas návštevy relikvií v Michalovciach nájdete TU. Celý program s informáciami o urne nájdete TU.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.