Don Bosco TOUR XXIII. (2018) – s donom Titusom do Turína v prospech osobného povolania

(Bratislava, 26. septembra 2017) – V poradí 23. ročníkom cyklistickej púte Don Bosco TOUR bude mladých účastníkov sprevádzať prevádzač a nový patrón povolaní. Organizátori sa rozhodli putovať po stopách výprav dona Titusa Zemana a jeho skupín na ceste do Turína. Viac o vzniku i nápade nasledovať slovenského svätca, nám porozprával zakladateľ Ján Garaj, farár v Ludrovej pri Ružomberku.

Ako cyklistická púť vznikla?

Na začiatku to bol iba bicyklový dvojtýždenný výlet tvrdošínskeho kaplána s miestnymi miništrantami, ktorý sami chlapci takto nazvali (tour – po vzore cyklistických pretekoch Tour de France, Don Bosco – po vzore dona Bosca, ktorého život a dielo chlapci na miništrantských stretkách spoznávali). Okrem toho boli súčasťou celej túry (cca 800 km) preteky v rôznych disciplínach a prví dvaja vyhrali zájazd do Turína k donovi Boscovi. Po vydarenom podujatí začala príprava ďalšieho ročníka, ktorý už k osvedčenému názvu pridal iba poradové číslo. V priebehu nasledujúcich 25 rokov sa Don Bosco TOUR vyprofilovalo na celoslovenské podujatie, ktorého aktuálny ročník začína v septembri pravidelnými víkendovými stretkami a vrcholí počas letných prázdnin dvoj až trojtýždenným putovaním. Mediálnym partnerom podujatia je už tradične Rádio Lumen, ktoré pravidelne vysiela reportáže z ciest tímu Don Bosco TOUR.

Organizačný tím Don Bosco TOUR sa každoročne obmieňa. Od roku 1991 prešlo tímom Don Bosco TOUR viac ako 300 chlapcov. Niektorí boli v tíme rok, iní aj osem. Niektorí sa po roku až dvoch stali oporou pre nových účastníkov a niekoľko rokov tvorili organizačný tím. Takto sú v tíme každoročne nielen nováčikovia, ale aj zabehnutí, zväčša študenti, ale aj kňazi či bohoslovci. Závisí to aj od zamerania či cieľa konkrétneho ročníka Don Bosco TOUR.

Kde všade ste už boli na bicykloch v rámci Don Bosco TOUR?

Miesto štartu bolo aj cieľovým miestom. Okrem Slovenska účastníci “nakukli“ do susedných štátov Poľska, Česka i Maďarska. Po nazbieraní dostatočných skúseností, so sponzorskou podporou a nadviazaním spolupráce s cyklistickým trénerom J. Glajzom, putovali v roku 1997 prvýkrát do Turína. Ďalšie roky cyklisti Don Bosco TOUR prebrázdili Viedeň, Prahu, Budapešť, Rím, Assisi, Ars, Maribor, Ľubľanu, Medjugorje, Mariazel, Krakov, Lyon, Lurdy a Madrid. Zúčastnili sa Svetových dní mládeže v Paríži, Ríme, v Madride i v Krakove. Na posledné svetové dni mládeže putovali z Londýna cez Brusel, Berlín a Čenstochovú do Krakova (2016). V tomto roku sv. Martina (rok 2017) navštevujú kostoly sv. Martina, ktorých je na Slovensku rovných sto.  Po stom kostole, ktorým je Dóm sv. Martina v Bratislave, odbehnú ešte do svätomartinskej katedrály v rakúskom Eisenstadte a neobídu ani rodisko sv. Martina v maďarskom Szombatheli.

Prečo ste sa rozhodli „zapojiť“ tento rok dona Titusa?

Každoročne počas príprav na letnú cyklotúru sú účastníci povzbudzovaní, aby si vzbudili vhodný úmysel, na ktorý potom obetujú námahu, únavu, prekonávanie prekážok, jednoducho všetko, čo bude spojené s túrou. Najčastejším úmyslom bolo vždy spoznanie, upevnenie či rozlíšenie profesného a duchovného povolania. Po rokoch je vidieť aj výsledky tohto snaženia. Mnohí práve prostredníctvom Don Bosco TOUR spoznali svoje povolanie alebo sa v ňom utvrdili (medzi veteránmi Don Bosco TOUR máme viac ako 15 kňazských povolaní, na túrach si chlapci medzi sebou vymieňajú skúsenosti, vzájomne sa motivujú, podporujú a spolupracujú aj po rokoch…). Uvedomujeme si, že k naším prvotným patrónom don Boscovi a Dominikovi Saviovi sa už dávno potichu pripojil don Titus Zeman a je načase jeho prítomnosť v tíme Don Bosco TOUR potvrdiť aj oficiálne!

Kedy sa uskutoční  TOUR s donom Titusom?

V poradí 23. ročník Don Bosco TOUR sa oficiálne začne účasťou na blahorečení dona Titusa Zemana v septembri 2017a vyvrcholí v auguste 2018 cykloputovaním zo Slovenska do Turína. Poputujú cestou, ktorou don Titus Zeman sprevádzal kňazov a rehoľníkov v záujme naplnenia ich duchovného povolania.

Vieme už teraz priblížiť trasu, zastávky a podmienky, ktoré účastníkov čakajú?

Nebude to prechádzka ružovou záhradou, no pre každého, kto absolvuje celoročnú prípravu s plným nasadením bude nielen zvládnuteľná, ale aj zážitkom či školou na celý život. Hovorím na základe výpovedí mnohých účastníkov, ktorí už absolvovali niektorý z ročníkov Don Bosco TOUR. Cesta bude naplánovaná tak, aby čo najvernejšie účastníkom pripomenula miesta spojené s donom Titusom Zemanom (Vajnory, Šenkvice, Šaštín, Viedeň, Maria Neustift, Salzburg) a zároveň povedie cez cyklisticky významné alpské priesmyky (Jaufenpass 2.094 m, Passo Stelvio 2.757 m, Passo Gavia 2.652 m n m). Zastavíme sa na pútnickom mieste všetkých cyklistov v kaplnke Madonna del Ghisalo. Po 1.500 km na bicykloch dorazíme do Turína a niekoľko dní budeme navštevovať miesta spojené so životom sv. dona Bosca, Dominika Savia, mamy Margity či iných saleziánskych blahoslavených a svätých. Don Titus predsa nepriviedol študentov do Turína, aby sa vrátili, ale aby tu naplnili svoje povolanie. Cyklistov budú sprevádzať sprievodné vozidlá, ktoré povezú kompletný materiál, potraviny i kuchyňu. Návrat na Slovensko plánujeme využitím leteckého transferu Miláno – Bratislava. Podobnú púť účastníci Don Bosco TOUR už absolvovali v roku 2013 (letecky Bratislava – Miláno, ostatné na bicykloch Miláno – Turín, Turín – Ružomberok 2.200 km).

Aká je potrebná výstroj?

Dobrý zdravotný stav (fyzicky aj duchovne), cestný bicykel. Pozvaní sú iba muži – chlapci, ktorí sa zapájajú do života vo svojej farnosti či v saleziánskom stredisku. Počet účastníkov letnej túry je limitovaný (25), nie je nutné  sa už v septembri zaväzovať účasťou, ale spoznávať (tvoríme a utužujeme vzťahy, uskutočňuje sa duchovná, technická a športová príprava, kurz varenia a všetkého, čo sa na túre zíde…), záväzné prihlášky na túru sa riešia zvyčajne vo februári až apríli.

Prečo Don Bosco TOUR organizujete?

Je to istý druh “špeciálnej pastorácie chlapcov“, ktorý prináša duchovné ovocie. Dospievajúcim chlapcom nestačí sprostredkovať katechizmus. Ak im neponúkneme zážitky, ktoré ovplyvňujú dôležité rozhodnutia, ponúkne im ich dnešný svet a strhne ich svojím cieľom.  Prelomovým bol pätnásty ročník – púť do Ríma na stretnutie miništrantov. Jeden z účastníkov sa utopil počas kúpania v mori. Práve ohlasy rodičov i samotných účastníkov predchádzajúcich ročníkov zabránili koncu. Nasledovala púť do Madridu, do Álp, Turína, Medžugoria a po piatich rokoch dokončili pôvodní i noví účastníci cyklopúťou do Ríma nedokončené. Za zosnulého Kamila prešiel na bicykli celú trasu jeho mladší brat a Pán túto púť požehnal aj skutočnosťou, že účastníci pri rieke Piave zachránili troch topiacich sa…

Kde a akým spôsobom sa môžu záujemcovia prihlásiť?

Prihlásiť sa stačí elektronicky mailom na adresu: janko.garaj@gmail.com. Do úvahy pripadajú chlapci, ktorí sa aktívne zapájajú do života vo svojej farnosti či v saleziánskom stredisku vo veku 13 – 20 rokov, bicykel nevnímajú iba ako “pohyblivé zábradlie“, chceli by si  cyklopúťou uctiť pamiatku „Patróna nových povolaní“ a utvrdzovať sa vo svojom životnom aj profesnom povolaní. Po mailovej komunikácii prejdeme k osobnému stretnutiu, kde sa už vykryštalizuje odpoveď na otázku: prečo byť, alebo nebyť súčasťou tímu Don Bosco TOUR v sezóne 2017/18.

Salezián – spolupracovník Ján Garaj získava na podporu jednotlivých ročníkov Don Bosco TOUR farnosti, kde pôsobil alebo mládežnícke organizácie – Farnosť Tvarožná, farnosť Okoličné, farnosť Ludrová, KDMS – Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.