Don Bosco v Ružomberku

Vo Farskom kostole sv.Ondreja, ktorý veľkodušne poskytom vdp.dekan Alojz Kostelanský, bežia prípravy od rána. Najprv kvetinová výzdoba, potom nácvik spevokolu Andrejko z Gymnázia sv.Andreja.

Od 11:00 prebieha akadémia k Don Boscovi. Keďže podujatiu predchádzala masívna kampaň nielen v Ružomberku ale aj v okolitých dedinách očakáva sa veľká účasť. Pred vchodom do kostola rozdávajú Domkári z Ružomberka informačné buletíny ako aj medovníkové srdiečka s citátmi Dona Bosca, ktoré nezištne pripravili Domkári z Liskovej (vďaka patrí Ludke Timkovej, ktorá to celé "upiekla" v počte 500 kusov !!!)

11:40 … už idú  …… taliani flegmaticky ale profesionálne vyložia relikvie Dona Bosca a v sprievode 4 "kardinálov" a miestneho kléru pod vedením pána dekana Kostelanského sa sprievod presúva pred hlavný oltár. Medzitým Domkári hlásia že 500 srdiečok a 1000 buletínov zmizlo len sa tak zaprášilo.

Spevokol Andrejko spustí chytľavú melódiu "Eviva Don Bosco", ktorú už 2 týždne trénujú. Vo svižnom tempe odznejú úvodné modlitby a trefne zvolené čítanie z evanjelia podľa sv.Matúša – blahoslavenstvá. Slova sa ujíma Karol Maník – povie všetko dôležité – predovšetkým že Don Bosco prišiel za nami všetkými do našich miest a nikto sa nemusí trepať až do Turína.Teraz nastáva čas na osobnú poklonu.

Don Bosco je ľudový svätec doteraz veľmi populáry a je to poznať. Vytvára sa 200 metrový rad a hodinu a pol sa nijako neskracuje. Sú zastúpené všetky vekové kategórie, všetky profesie, miestni intelektuály aj prostý ľud. Prichádzajú zástupcovia vedenia Katolíckej univerzity, všetci kapláni z pastoračného centra. Veľmi sympaticky pôsobia otcovia jezuiti, ktorí sa dostavili v plnom počte.

Čas sa nemilosrdne kráti.V sakrestií pán dekan Kostelanský komentuje prebiehajúcu poklonu – Aká kríza Cirkvi? Aký odpad veriacich? Tí čo takéto veci tvrdia nech sa prídu pozreť na túto slávnosť …..Nasleduje obnovenie sľubov ASC v prítomnosti najvyššieho velenia (Don Bosco a Don Maník)Záverečné obrady – ďakuje pán dekan za návštevu Don Bosca a ďakuje aj Don Maník za prijatie a odovzdáva pánovi dekanovi a celej farnosti krásny obraz Dona Bosca s typicky podmanivým úsmevom na perách.

Flegmatickí taliani naložia cenný náklad, posledné pozdravy, podania rúk a don Bosco je fuč.

Ďakujeme, že ste nás neobišli. Ďakujeme zo srdca.

2013 04 19 01

2013 04 19 02

2013 04 19 03

2013 04 19 04

 

 

SALVE DON BOSCO

z Ružomberka

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.