Don Chavez odovzdal Heslo o pedagogike

(Rím, Taliansko, 4. januára 2013) – V skoré poobedie 31. decembra hlavný predstavený na návšteve hlavného domu sestier saleziánok oficiálne prezentoval Heslo 2013. Túto tradíciu začal v roku 1849 don Bosco a dnes pokračuje so zameraním na vzdelávanie a prehlbovanie jeho pedagogiky, ktorá je druhou témou z trojročnej cesty prípravy na oslavu dvojstého výročia jeho narodenia (1815-2015).

2013_01_04_ans_odovzdaniestrenny_540x362.jpg

V hlavnom dome sa v jednoduchej rodinnej atmosfére stretli don Pascual Chavez s matkou Yvonne Reungoatovou, mnohými sestrami FMA a niektorými členmi saleziánskej rodiny.

Tému Hesla 2013 v krátkosti vystihuje veta: „Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evanjelium radosti“.

„Náš cieľ opäť nie je výlučne intelektuálny,“ píše hlavný predstavený. „Na jednej strane je hlbšie štúdium saleziánskej pedagogiky určite potrebné kvôli jej aktualizácii podľa požiadaviek dnešnej doby. Sociálne, ekonomické, kultúrne, politické a náboženské kontexty, v ktorých sa snažíme žiť naše povolanie a uskutočňovať saleziánsku misiu, sa značne zmenili. Na druhej strane, v snahe byť verný charizme nášho otca je rovnako potrebné vytvárať náš vlastný obsah a metódu výchovy a pastoračnej starostlivosti, ktorú poskytoval. V kontexte dnešnej spoločnosti sme povolávaní byť svätými vychovávateľmi akým bol aj on, dávať naše životy, ako on dával, pracovať s a pre mladých.“

Ako naznačuje verš, ktorý je uvedený spoločne s heslom: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4) – kladie silný dôraz na evanjelium radosti, ktoré má byť chápané „nie ako zdieľaný sentiment, je to vnútorná sila, ktorá umožňuje vytrvať tvárou v tvár ťažkostiam v živote. Don Bosco sa s chlapcami radoval na ihrisku a na oslavách, ale nikdy im neprestal poukazovať na to, že skutočným zdrojom ich radosti je Boh,“ hovorí don Chavez vo svojom komentári.

Na záver sa don Chavez sústreďuje na ctihodnú Mamu Margitu. „Od nej sa don Bosco naučil hodnoty a postoje, ktoré používal pri chlapcoch a počas nasledujúcich rokov sa stali základom jeho pedagogiky, ktorú zanechal saleziánom.“ Táto jednoduchá a priama cesta pripomína, že efektivita dobrej saleziánskej pedagogiky je skutočne prepojená s vychovávateľom prenášajúcim hodnoty, ktorým verí na kohokoľvek, s kým prichádza do kontaktu a má s ním dialóg.

Predstavenie Hesla 2013 v slovenskom jazyku nájdete TU. 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.