Don Chávez vo večernom slovku: saleziánska spiritualita je poháňajúca sila

(Rím 17. januára 2014) – Slovensko má na XXXII. Dňoch spirituality saleziánskej rodiny asi pätnásť zástupcov. Nechýbajú medzi nimi provinciál saleziánov don Karol Maník a provinciálna vikárka Dcér Márie Pomocnice sr. Monika Skalová. Hneď v prvý deň podujatia, ktoré sa koná v Ríme od štvrtka 16. januára do nedele 19. januára sa Slováci stretli aj s hlavným predstaveným, donom Pascualom Chávezom.

Úvodné popoludnie viedol vikár hlavného predstaveného don Adriano Bregolin. Prvú tému – Evanjeliové korene spirituality dona Bosca – mal profesor fundamentálnej teológie Pápežskej saleziánskej univerzity, don Jose Luis Plascencia. Podtitul témy bol: obraz Boha blízkeho človeku; spiritualita, ktorá sa rodí z vtelenia; ponuka „vnímať“ a „stretnúť“ Boha a Ježiša v našej ľudskosti.

Po večeri si účastníci pozreli videokomentár k Heslu na tento rok a na záver sa im prihovoril s tradičným večerným slovkom don Pascual Chávez, deviaty nástupca dona Bosca.

„Chcem v tomto večernom slovku predstaviť saleziánsku spiritualitu ako poháňajúcu silu celej rodiny, aby mohla odpovedať na veľké výzvy, ktoré v spoločnosti prežívame,“ povedal na úvod don Chávez. Ako prvý veľký bod zdôraznil potrebu znovu objaviť saleziánsku spiritualitu, aby ju potom saleziánska rodina mohla lepšie prežívať. V odpovedi na vlastnú rečnícku otázku, čo je to saleziánska spiritualita, don Chávez povedal: „Je to model kresťanskej spirituality, zameranej na mladých.“ Deviaty nástupca dona Bosca ďalej rozvíjal myšlienke okolo osoby Ježiša Krista a tajomstva jeho vtelenia. „My musíme objaviť spiritualitu vo svetle vtelenia.“ A aby Ježišov dôvod života – Božie kráľovstvo – dosiahlo plnosť života v každej ľudskej osobe, je potrebný postoj služobníka, tak ako Mária bola služobnicou Božou, Ježišovou. „Sme iba služobníkmi,“ zdôraznil don Chávez. Výzvou, na ktorú chce Heslo o spiritualite odpovedať, je podľa neho otázka, ako majú členovia saleziánskej rodiny slúžiť Božiemu kráľovstvu a životu, podľa štýlu dona Bosca. „Prvým elementom, do ktorého sa premieta saleziánska spiritualita ako vyjadrenie našich námah pre Kráľovstvo, je dôvera vo výchovu.“ Druhým bodom, na ktorý hlavný predstavený poukázal, je nádej napriek všetkému. „Sme si vedomí veľkých problémov, ktoré dnes sprevádzajú výchovu mladých.“ Ježiš však žiada od svojich ponoriť sa do veľkého tajomstva Boha, ktorý víťazí nad smrťou a triumfuje skrz život. A k tomuto ponoreniu sa do toho tajomstva, „potrebujeme ticho. A to znamená byť mužmi a ženami vnútorného života. … Aby sa o nás všetkých mohlo povedať to, čo o donovi Boscovi: že žil, akoby videl neviditeľného.“

Pripájame zvukovú nahrávku celého večerného slovka – v taliančine.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.