Don Chávez zanecháva kongregáciu v dobrom stave, ale s troma výzvami

(Rím, Taliansko, 27. februára 2014) – Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez sa 17. februára prihovoril spolubratom v hlavnom dome na večernom slovku. Zhodnotil na ňom svojich dvanásť rokov na čele kongregácie.

Don Chávez začal pripomenutím osobnosti dona Juana Edmunda Vecchiho. V čase, keď ten bol hlavným predstaveným, don Chávez bol regionálnym radcom pre stredoamerický región. Povedal, že pre dona Vecchiho bola hlavnou výzvou bratskosť v saleziánskych komunitách, kde direktor by mal byť vnímaný ako don Bosco, otec, ktorý vedie a formuje členov komunity.

Dnes je mnoho saleziánskych komunít, no celkovo počet saleziánov klesá; komunity majú často znížený počet spolubratov, čo sťažuje dosiahnutie vysokej kvality saleziánskeho komunitného života. A iba kvalitná úroveň komunít môže ponúknuť mladým ľuďom efektívny príklad života. „Don Vecchi bol presvedčený, že kongregácia môže dosiahnuť hlbokú obnovu iba vtedy, ak pretvorí komunitný život. Dnes, po dvanástich rokoch, tvrdím, že našou veľkou výzvou je komunita.“

Don Chávez ďalej pokračoval tým, že druhou veľkou výzvou pre kongregáciu je návrat k mladým. Vyzdvihol, že v súčasnosti je saleziánska kongregácia zapojená do mnohých diel v prospech mladých: školy, učňovské centrá, oratóriá… ale to nestačí. Poukázal na výzvu pápeža Františka ísť na misiu, vyjsť von. Don Chávez povedal: „Ak sme spokojní s tisíckami mladých ľudí, ktorí navštevujú naše diela a myslíme si, že o mladých vieme všetko, mýlime sa. Veľkou výzvou je dostať sa k tým vonku, skutočne sa k nim priblížiť, porozumieť ich kultúre, jazyku, potrebám a očakávaniam. Inak zostaneme uzavretí vo svojich dielach, zadusíme sa… Kvôli tomu musíme byť prítomní aj na digitálnom kontinente.“

Treťou oblasťou, nad ktorou sa hlavný predstavený zamyslel, je saleziánska formácia. Pripustil, že v dnešnej dobe musíme formáciu prehodnotiť. V minulosti žili saleziáni svoje povolanie vo veľmi štruktúrovaných komunitách, ktoré uľahčovali starším spolubratom odovzdávať význam saleziánskeho zasväteného života mladším členov. Dnes sa ale treba sústrediť na veľmi silnú formáciu; každý salezián musí prebrať zodpovednosť za svoje povolanie, pracovať osobne, niekedy aj v samote, na svojom vzťahu s Bohom. „Myslím, že milosť jednoty zostáva veľkou výzvou. Vyjadruje to článok 12 našich Stanov, ktorý hovorí, že sme 'kontemplatívni v činnosti' a v článku 21, ktorý hovorí, že obdivujeme v donovi Boscovi 'žiarivý súlad prírody a milosti'.“

Hlavný predstavený sa poďakoval členom komunity za to, že ho verne sprevádzali v jeho službe hlavného predstaveného počas dvanástich rokov. Zakončil slovami: „Zanechávam kongregáciu v zdravom stave.“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.