Don Ďurica oslavuje 90 rokov, blahoželal mu aj hlavný predstavený

(Bratislava, 12. augusta 2015) – Vzácne životné jubileum 90 rokov života oslávi 13. augusta slovenský salezián, historik prof. Milan Stanislav Ďurica. Provinciál saleziánov don Jozef Ižold mu bol pri tej príležitosti osobne zablahoželať a priniesol mu aj pozdrav od hlavného predstaveného.

„Pri príležitosti Vášho vzácneho životného jubilea – deväťdesiatych narodenín – prichádzam k Vám aj ja so svojim blahoželaním. Chcem spolu s Vami ďakovať dobrému Pánu Bohu za Váš život, za saleziánske a kňazské povolanie, za toľké roky prežité v službe,“ napísal okrem iného don Ángel Fernández Artime v blahoprajnom liste s dátumom 24. júla 2015.

„Za všetko, čo som mohol urobiť v mojom živote ďakujem donovi Boscovi a mojim saleziánskym predstaveným, ktorí mi vždy dovolili uskutočniť moje návrhy, ak ich zhodnotili ako rozumné,“ vyjadril krátko svoje pocity don Milan Stanislav Ďurica pri návšteve provinciála.

Priatelia a príbuzní pripravili pre jubilanta spoločnú oslavu v sobotu 15. augusta 2015 v Bratislave na Miletičovej, kde bude v Kostole Márie Pomocnice o 15.00 h svätá omša a po nej možnosť blahoželať jubilantovi.

 

Profil oslávenca

Milan Stanislav Ďurica sa narodil 13. augusta 1925 v obci Krivany. Po ukončení saleziánskeho noviciátu zložil svoje prvé rehoľné sľuby 16. augusta 1944, doživotné 28. júna 1950 a za kňaza bol vysvätený 1. júla 1956. V tom roku napísal aj svoju dizertačnú prácu z teológie, v ktorej sa venoval Turínskemu plátnu.

Od roku 1956 pôsobil ako profesor teológie na Saleziánskej vysokej škole teologickej v Abano Terme. Habilitáciu doktora politických vied získal v roku 1961 v Padove. Od roku 1967 bol profesorom politických a ústavných dejín východoeurópskych krajín a istý čas aj prednášajúcim slovenského jazyka na Padovskej univerzite. Pôsobil tam až do dôchodku roku 1997. Ako teológa ho pápež Ján XXIII. vymenoval za poradcu prípravnej komisie II. Vatikánskeho koncilu.

V roku 1969 založil stredisko východoeurópskych štúdií (Centro di studi sull'Europa orientale). Založil a redigoval ročenku Inštitútu slovanskej filológie pri Univerzite v Padove, Il Mondo Slavo. Spolupracoval na šiestich talianskych, nemeckých a latinských encyklopedických dielach. Bibliografia jeho prác predstavuje 1 700 publikácií vydaných v ôsmich jazykoch. Za jeho vedeckú a kultúrnu činnosť ho najvyšším občianskym vyznamenaním Veľkého dôstojníka Radu za zásluhy Talianskej republiky ocenil aj prezident Talianska. Rímska Accademia Teatina per le Scienze ho poctila titulom čestného akademika. Milan Ďurica bol členom mnohých medzinárodných vedeckých asociácií, s ktorými dodnes spolupracuje.

V roku 1991 ho minister kultúry vymenoval za prvého riaditeľa Slovenského historického ústavu v Ríme, zaslúžil sa o jeho založenie a uznanie vo Vatikáne. Od roku 1993 pôsobil ako profesor Cirkevných dejín na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku založil Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v Bratislave.

Jubilantovi zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

 

spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.