Don Ernest Macák bude pochovaný v Šaštíne (+ parte)

(Bratislava 14. októbra 2016) – Pohreb zosnulého dona Ernesta Macáka, bývalého provinciála saleziánov na Slovensku, bude v piatok 21. októbra 2016 o 11.00 h v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Zádušnú svätú omšu bude sláviť bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Don Ernest Macák zomrel vo veku 96 rokov, po 80 rokoch saleziánskeho života, z čoho bol 70 rokov kňazom. Pochovaný bude na cintoríne v Šaštíne. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2016 10 14 macak-parte web

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.