Don Filiberto González: Pozerajte sa do očí druhých

(Bratislava 29. októbra 2019) – „Nezabudnite sa pozerať do očí druhých. Sociálne siete nikdy nenahradia vzťah tvárou v tvár.“ Hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González to odporúčal mladým počas svojej animačnej návštevy na Slovensku. V závere svojho druhého šesťročného mandátu zavítal na animačnú návštevu nielen pod Tatry – v dňoch 19. až 24. októbra, ale rovnako do Čiech, Chorvátska i Slovinska; s cieľom povzbudiť saleziánov, laikov i mladých pôsobiacich v oblasti spoločenskej komunikácie.

Na Slovensku, najprv v Bratislave, pozdravil provinciála saleziánov a odovzdal mu pozdrav od hlavného predstaveného, potom sa presunul na východ, aby navštívil noviciát v Poprade, kde pobudol pri večeri s novicmi. Od nich zavítal do Košíc medzi spolubratov a sestry saleziánky v stredisku Tri Hôrky, kde sa v nedeľu prihovoril veriacim na svätej omši a po nej sa stretol aj s miestnym mediálnym tímom mladých. Dva pracovné dni následne venoval stretnutiam v Bratislave: pozdravil provinciálnych delegátov na ich pravidelnom pracovnom stretnutí, pobudol s členmi mediálnej redakcie i s redakciou časopisu Don Bosco dnes, a osobitný čas strávil so zamestnancami vydavateľstva Don Bosco: „Pripomenul nám, kto sme, na akom diele pracujeme a hlavne, aby sme nezabudli na našich čitateľov, zákazníkov, sympatizantov, a vedeli im stále ponúknuť kvalitné tituly s hodnotným obsahom,“ zhrnul stretnutie Peter Novák z vydavateľstva.

Napokon don Filiberto González navštívil aj SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, aby povzbudil pedagógov i študentov odboru Grafik digitálnych médií. Zavítal do troch tried, kde sa krátko prihovoril študentom a povzbudil ich, aby mali svoje sny a šli za nimi. Napokon si prezrel aj výučbu ostatných odborov na škole.

Pri každom stretnutí zaznievala vďaka za spoluprácu na tomto poli saleziánskeho poslania a povzbudenie pre výchovu cez médiá i pre výchovu vo vzťahu k médiám. „Učte mladých nie iba ako veci robiť na sociálnych sieťach, ale ako na nich byť,“ odporúčal projektu Mediálna škola, pri stretnutí s jeho koordinátorkou.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.