Don González vyzdvihol na Slovensku prepojenie odbornosti a spirituality v komunikácii

(Bratislava, 23. marca 2015) – V polovici marca navštívil Slovensko hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González. Počas štyroch dní sa stretol so zamestnancami vydavateľstva Don Bosco, s tímom mediálnej redakcie, zúčastnil sa na kurze Mediálnej školy a privítali ho medzi sebou aj novici a ponovici.

Don González prišiel do Bratislavy v piatok 13. marca z Českej republiky, kde bol tiež na animačnej návšteve. V provinciálnom dome na Miletičovej navštívil všetky pracoviská spoločenskej komunikácie. V rozhovore s vedením vydavateľstva Don Bosco sa okrem iného zameral na kritériá pri tvorbe edičného plánu a zaujímal sa aj o víziu do najbližšieho obdobia. S členmi mediálnej redakcie hovoril o tvorbe televíznej relácie Saleziánsky magazín. Pripomenul, že prvoradým kritériom a dôvodom pre saleziánske správy nemôžu byť čísla sledovanosti alebo čítanosti, ale ponuka posolstva na základe saleziánskej charizmy.

S mladými účastníkmi druhého kurzu Mediálnej školy v saleziánskom dome v Žiline don Filiberto González slávil v sobotu 14. marca svätú omšu. V príhovore ich povzbudil, aby nikdy nestratil úsmev, ako jeden zo základných prejavov komunikácie, ktorý otvára vzťahy. Tímu Mediálnej školy zdôraznil, že je veľkou hodnotou, keď mladí môžu prežiť takýto víkend, zameraný na niektorú oblasť médií a zároveň stráviť čas spolu so zasvätenými osobami a laikmi, ktorí sú nielen kompetentní v odbornosti, ale majú aj saleziánskeho ducha. Ocenil tiež priestor pre duchovný program počas kurzov.

Na žiadosť hlavného radcu sa s ním v Žiline stretli aj saleziánski novici a ponovici – študenti filozofie a pedagogiky, spolu s ich formátormi. Don González im hovoril o potrebe formácie v tejto oblasti, aby aj do digitálneho priestoru, kde množstvo mladých trávi veľa času, mohli prinášať svedectvo svojho života a evanjelia a takto pomáhať mladým aj pri rozpoznávaní vlastného povolania.

Don Filiberto prijal v rámci svojho programu animačnej návštevy aj pozvanie na krátke stretnutie s komunitou sestier saleziánok v Bratislave na Kremnickej.

V nedeľu 15. marca popoludní sa don González stretol so saleziánmi, ktorí pôsobia v oblasti spoločenskej komunikácie a zhodnotil s nimi aktuálnu situáciu v napĺňaní saleziánskeho poslania na tomto poli. Pripomenul, že 19. marca je to 130 rokov od kedy don Bosco napísal svojim saleziánom List o šírení dobrých kníh. Zdôraznil tiež potrebu provinciálneho plánu spoločenskej komunikácie a diskutoval s nimi aj o krokoch ako takýto plán pripraviť. Opätovne im, ako aj provinciálovi pri rozhovore na záver svojej návštevy v pondelok 16. marca, vyzdvihol bohatstvo laikov, ktorí majú aj odbornú pripravenosť pre prácu a prežívajú tiež saleziánsku spiritualitu. Spolupráca s laikmi je jednou z hlavných tém, ktoré chce – ako referoval don González – počas najbližších šiestich rokov dôrazne rozvíjať aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime v spolupráci so svojimi radcami. Na záver návštevy dostal don González ako darček malú zásobu Kofoly, ktorá sa mu veľmi zapáčila už aj pri jeho predošlých dvoch návštevách Slovenska.

rhsdb, foto archív MeŠ a redakcia

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.