Don Juraj Malý oslávil svoje polstoročie

(Žilina, 10. mája 2016) – Dôvodov na oslavu máme aj napriek každodenným starostiam stále dosť. Keď sa k tomu pridá životné jubileum, nie je nad čím premýšľať. A vo veľkom to poňal i Juraj Malý SDB, ktorý sa tento rok dožil svojich 50. narodenín.

Od 15. mája 2008 pôsobí ako katolícky väzenský kaplán v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch a 18 rokov žije v saleziánskej komunite v Žiline. Spolubratia, príbuzní, blízki priatelia a spolupracovníci mu pri príležitosti životného jubilea pripravili narodeninovú oslavu, na ktorú sa nezabúda. Prvú májovú sobotu sa všetci stretli vo Farskom kostole sv. Jána Bosca v Žiline, kde počas slávnostnej sv. omše poďakovali najmä za jeho zdravie a silnú vôľu vo vykonávaní kňazskej i vychovávateľskej služby. Neskôr sa všetci spoločne presunuli do miestneho oratória. Nechýbali hudba, tanec a dobré jedlo, ale aj hodnotné priania a dary, príhovory i zábavné zážitky zviacerých období jeho života.

Okrem „polstoročia“ oslávil Juraj 26. apríla presne 18 rokov od vysviacky, ktorú prijal z rúk svojho súčasného priameho nadriadeného, ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Mons. Františka Rábeka, ktorý sa však zo zdravotných dôvodov nemoholosláv zúčastniť. Jeho miesto slávnostného kazateľa prevzal Marián Valábek SDB, ktorý zdôraznil veľkú dôležitosť rodiny v živote jednotlivca a najmä v modlitbe rodičov za dieťa už pred jeho narodením, ale aj neskôr v období dospievania a rozhodovania sa pre povolanie, rovnako ako sa modlili Jurajovi rodičia. „Keď sa vydal na cestu k mladším i starším do nápravného zariadenia, vedel spolu s Benediktom XVI., že človek nemôže žiť výlučne v obetujúcej sa zostupnej láske a nemôže stále iba obdarovávať, musí aj prijímať. Kto chce dať lásku, musí ju aj prijímať ako dar. Preto je potrebný silný duchovný život. A k nemu potrebuje privádzať aj tých mladých, ktorí sú mu zverení, aj keď sú v životnej situácii v akej sa ocitli,“ dodal Marián Valábek.

Juraj na otázku prežívania poslania a pracovnej činnosti odpovedá radostným úsmevom a pokojným hlasom: „Človek si v tomto veku uvedomuje, že je na ceste, na ktorej musí byť citlivý na značky, ktoré sú okolo. Tými značkami sú všetky situácie a ľudia, ktorí prichádzajú a hovoria o svojich potrebách. Keď na tieto potreby človek reaguje, je to práve to, čo ho vedie. Či už dlhé roky na SOŠ sv. Jozefa Robotníka, na internáte, v práci ekonóma alebo na štúdiách. Teším sa zo života a z ľudí, ktorí sú okolo mňa. Snažím sa im čo najviac dať a verím, že aj oni mi dávajú skutočne veľa svojím životom a prítomnosťou. Verím, že Boh cez nich ku mne prehovára a snažím sa zisťovať čo ku mne cez nich komunikuje…“.

Oslavu životného jubilea mu bude okrem spomienok pripomínať i dvojica kanárikov od spolubratov. Tie mu darovali s príbehom o don Boscovi a drozdovi, o ktorého sa svätec v detstve staral a mal ho veľmi rád. Nešťastnou náhodou o drozda prišiel a vtedy si dal predsavzatie, že už nikdy v živote neprilipne k živej bytosti tak, ako k nemu. Opak bol však pravdou. „Don Bosco toto predsavzatie nikdy nedodržal! Jeho láska k Bohu a k mladým bola veľká a obdivuhodná. Preto sú aj tieto kanáriky pripomienkou veľkej lásky k Bohu, ktorému sa Juraj daroval, ale aj lásky k mládeži, najmä tej najopustenejšej a najchudobnejšej, k bratom a k cirkvi. Prajeme mu spoločne aby táto jeho láska vždy rástla,“ zaželal v mene komunity direktor Saleziánskeho domuv Žiline Peter Lukáčik SDB.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.