Don Karol Maník bude provinciálom saleziánov na Ukrajine

(Rím, 10. júla 2014) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime menoval 7. júla 2014 dona Karola Maníka za provinciála saleziánov na Ukrajine, so sídlom v Ľvove. Don Maník nahradí doterajšieho provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku 2005.

„V pondelok 7. júla som večer sedel v tichu šaštínskej baziliky a modlil sa. Zazvonil mi telefón. Volal mi hlavný predstavený a spýtal sa ma, či by som bol ochotný ísť na Ukrajinu a prevziať zodpovednosť za saleziánske dielo. Bol som vnútorne veľmi pokojný, nepremýšľal som dlho a spýtal sa len kedy mám nastúpiť… Potom som trochu zaprotirečil keď chceli, aby som šiel čo najskôr. Poprosil som čas na oddych a aspoň krátku prípravu,“ povedal o chvíli menovania don Maník.

Don Maník prevezme službu provinciála v Ľvove oficiálne 15. októbra, v prítomnosti hlavného predstaveného dona Ángela Artimeho, ktorý tam bude prítomný na plánovanej návšteve.

„Uvedomil som si, že Pán Boh ma zobral za slovo, keď som sa posledné týždne a mesiace modlil za to, aby On bol v centre môjho života  a nie ja, a aby som dokázal robiť všetko na Jeho chválu a slávu. Keď som mu znova povedal, že sa mu úplne a celý dávam. Tak mi berie všetky ľudské istoty – množstvo kontaktov, osobné priateľstvá, známe prostredie, určité postavenie… a posiela tam, kde som nikdy nebol, kde takmer nikoho nepoznám, neviem jazyk, nepoznám kultúru, mentalitu. Ja teraz viem, že idem do neznáma. Trochu sa aj ľudsky bojím – začínajú na mňa doliehať otázky, neistoty, ale aj moja krehkosť a hriešnosť. Ale na druhej strane idem tam, kam ma On volá a kde ma čaká. Toto je moja istota, ostatné je druhoradé. A tiež viem, že od októbra je moje miesto na Ukrajine, a že tam pôjdem s otvoreným srdcom, radosťou a úplným nasadením,“ vyjadril svoje dojmy a pocity don Karol Maník, a dodal: „Prosím, modlite sa za mňa aj za moje nové poslanie. Ďakujem.“

Don Maník na Ukrajine ešte nebol, bol však na jej hraniciach, keď vítal v apríli 2013 relikvie dona Bosca, ktoré prišli na Slovensko práve z Ukrajiny. Slovensko je u východných susedov zapísané už dlhšie, keďže tam pôsobil viacero rokov don Štefan Urban, v Ľvove pôsobí aj slovenská saleziánkamisionárka sr. Andrea Mladošová a pravidelne v lete chodievajú na Ukrajinu aj slovenskí mladí misijní dobrovoľníci, ktorí tam organizujú vo farnostiach denné tábory pre deti. Na Slovensku sa formovali aj niektorí z mladých ukrajinských saleziánov.

Provincia grécko-katolíckych saleziánov na Ukrajine (www.sdbua.net) – pod patronátom Márie Pomocnice – vznikla  v roku 2005 najprv ako delegatúra, začlenená pod provinciu so sídlom v Moskve, a na jeseň 2012 hlavný predstavený rozhodol, že bude Ukrajina samostatnou saleziánskou provinciou. Provinciu tvorí 27 spolubratov rozdelených do ôsmich diel v Užhorode, Ľvove, Kyjeve a v Dnepropetrovsku. Začiatkom apríla 2013 prišli aj na Ukrajinu relikvie dona Bosca, a len počas troch dní v Ľvove si relikviu uctilo asi 50 tisíc veriacich.

Životopis dona Karola Maníka

Don Karol Maníksa narodil 3. októbra 1967 v Prešove. Jeho rodičia, robotníci, dali svojim trom deťom základy viery. Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove sa rozhodol denne chodiť do kostola. Kamaráti ho priviedli na vtedy tajné stretnutia so saleziánmi. Po čase a najmä povzbudený z duchovných cvičení sa rozhodol zapojiť sa do apoštolátu. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole technickej v Košiciach (dnes Technická univerzita). Saleziánsky noviciát začal ešte v období komunizmu. Po jeho absolvovaní zložil 31. januára 1990 prvé rehoľné sľuby a začal študovať teológiu v Prešove pričom bol začlenený do komunity v Košiciach. Ako mladý salezián bol jedným zo zakladateľov DOMKY – združenia saleziánskej mládeže. Doživotné sľuby zložil 17. februára 1995, na druhý deň prijal diakonskú vysviacku a 12. augusta v tom istom roku bol vysvätený za kňaza. Ako trojročný mladý kňaz bol v roku 1998 poverený službou direktora v novom saleziánskom stredisku v Bratislave na Mamateyovej. Túto úlohu plnil šesť rokov, počas ktorých získal bohatú pastoračnú i riadiacu skúsenosť. V školskom roku 2004-2005 pôsobil v Košiciach na Kalvárii. Od 15. augusta 2005 vykonával úlohu provinciálneho vikára a zodpovedného za formáciu. V roku 2008 ho vtedajší hlavný predstavený saleziánov don PascualChávez vymenoval 8. júna za provinciála saleziánov na Slovensku. Túto službu vykonával s veľkým nasadením, obetavosťou a pracovitosťou plných šesť rokov. Po jej skončení zostal ako bývalý provinciál k dispozícii hlavnému predstavenému, ktorý ho 7. júla 2014 menoval provinciálom saleziánov na Ukrajine.

rhsdb

Foto: Vladimír Škuta a archív

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.