Don Karol Maník uvedený do úradu provinciála na Ukrajine

(Ukrajina, Ľvov, 16. októbra 2014) – Bývalý slovenský provinciál saleziánov don Karol Maník prevzal v Ľvove dňa 15. októbra službu ukrajinského provinciála. Udialo sa tak v prítomnosti hlavného predstaveného dona Ángela Artimeho, ktorý je od 13. októbra na plánovanej návšteve Ukrajiny. Don Maník nahradil doterajšieho provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku 2005.

Provincia grécko-katolíckych saleziánov na Ukrajine (www.sdbua.net) – pod patronátom Márie Pomocnice – vznikla  v roku 2005 najprv ako delegatúra, začlenená pod provinciu so sídlom v Moskve, a na jeseň 2012 hlavný predstavený rozhodol, že bude Ukrajina samostatnou saleziánskou provinciou. Provinciu tvorí 27 spolubratov rozdelených do ôsmich diel v Užhorode, Ľvove, Kyjeve a v Dnepropetrovsku.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.