Don Luscoň pri 70. výročí zatknutia Titusa: Bol presvedčený, že jeden kňaz môže urobiť veľmi veľa dobra

(Bratislava-Vajnory, 16. apríla 2021) – V piatok 9. apríla sme si pripomenuli 70 rokov od tretej výpravy blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktorá sa skončila uväznením väčšiny jej účastníkov.

Na pripomenutie tejto udalosti bola vo farskom kostole vo Vajnoroch v ten deň slávená svätá omša, ktorá bola vysielaná aj online. Svätú omšu slávil ako hlavný celebrant don Pavol Grach a v kázni sa prihovoril don Jozef Luscoň. Samotná svätá omša bola obetovaná za účastníkov tretej výpravy, z ktorých žije už len don Alojz Pestún, salezián v Spojených štátoch.

Blahoslavený don Titus je veľký dar

V príhovore don Luscoň predostrel najprv historické udalosti tretej výpravy. Následne rozvinul myšlienku daru kňazstva, na ktorý poukazuje don Titus a jeho obeta života. „Prečo to robil? Ako si vážil kňazstvo?“ pýtal sa don Luscoň. „Bol presvedčený, že jeden kňaz môže urobiť veľmi veľa dobra.“ A keď spomenul niekoľko foriem dobra, ktoré kňaz prináša v ľudskej i duchovnej rovine, zdôraznil, že Titus vnímal nielen vonkajšie veci, ale videl aj to neviditeľné, duchovné. „Blahoslavený don Titus je veľký dar práve na vnímanie života ako celku.“

V závere príhovoru sa obrátil s prosbou na blahoslaveného Titusa o dar „nášmu národu, našim mladým ľuďom, poznať pravý život, pravý zmysel života, chuť žiť, chuť obetovať sa.“

Menoslov členov tretej výpravy predstavil v závere bohoslužby pán Peter Sandtner z Konfederácie politických väzňov Slovenska, a úmysly organizovania výprav a mučenícke utrpenie blahoslaveného Titusa pripomenul jeho synovec pán Michal Titus Radošinský.

Zoznam 22 účastníkov tretej výpravy:

prevádzač: Ferdinand Totka;saleziáni kňazi: Titus Zeman, Andrej Dermek, Pavol Pobiecky, Leonard Tikl, Jozef Paulík;saleziáni bohoslovci: Jozef Bazala, Ján Brichta, Anton Hlinka, Anton Kyselý, Augustín Lovíšek, Alojz Pestún, Klement Poláček, Anton Semeš, Anton Srholec a salezián koadjútor Jozef Baťo;diecézni kňazi: Anton Botek, Viliam Mitošinka, František Minarových, Justín Beňuška, Emil Šafár a Štefan Koštial.

V denných hodinách po rannom nevydarenom prechode cez rieku Moravu 16 z týchto účastníkov výpravy zaistila Štátna bezpečnosť, medzi nimi aj samotného dona Titusa Zemana.

Rastislav Hamráček SDB, foto: Peter Sandtner

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.